Nytt verktøy kan være gjennombruddet i kampen mot ulovlig tungtransport

Juks med kjøring i Norge. Juks med lønninger. Juks med hva slags varer det er i lastebilen. Nå skal norske myndigheter få et verktøy som kan stoppe alt dette.

På E6 kjører hver dag tusenvis av lastebiler og vogntog. Dagens verktøy til å fange opp ulovlig kjøring, ulovlig last og ulovlige lønninger til sjåførene er svake, sier transportbransjen. Nå tror de på en stor endring.

I en årrekke har Lastebileierforbundet, andre transportforbund, regjeringer og samferdselspolitikere på Stortinget jobbet mot ulovlig tungtransport i Norge.

Det kan handle om:

  • Sjåfører med flere identiteter.
  • Sosial dumping, sjåfører som kjører for luselønn.
  • Manipulering av fraktbrev på papir – dokumenter som skal fortelle hva de har i lasterommet.
  • Brudd på regler for kabotasjekjøring. Det betyr at utenlandske vogntog kan kjøre innenlandstransport i Norge mens de venter på last som skal ut av Norge.
  • Lastebiler uten godkjente vinterdekk og dårlig teknisk utstyr

Denne uken ble det gjort et vedtak i Stortinget om å satse på digitale fraktbrev og transportregistre.

– Hvis vi får til dette på den riktige måten tror vi at kontrollørene i Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Statens vegvesen får en helt ny hverdag, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

– Med juks med fraktpapirer og ofte språkproblemer, er mange kontroller i dag vanskelige, sier han.

Det viktigste for kontrollørene er å vite om det er internasjonal last, en nasjonal last eller en kombinert transport. Dette avgjør hvilket regelverk som gjelder. Et digitalt transportregister vil gjøre denne jobben mye enklere, sier Mo.

Les også

Sjåfører bekrefter: Utenlandske lastebilsjåfører bor i bilene i ukevis i Norge

Digitale verktøy gir Arbeidstilsynet mulighet til å sjekke om varemottagere har gjort sin plikt med å sjekke om sjåfører får utbetalt riktig lønn. Tilsynet skal kontrollere slike ting, mens tollere skal sjekke selve varetransporten og Statens vegvesen kvaliteten på kjøretøyene.

Har ikke hatt oversikt over hvor mange utenlandske det er

– Med digitale transportregistre og digitale fraktbrev kan vi også endelig få svar på hvor mange utenlandske vogntog som er i Norge, hva de frakter og om de overholder regler.

Det sier SVs samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Arne Nævra.

– Er det 3000 vogntog i Norge hver dag? 4000? I dag aner vi jo i praksis ikke hva de gjør, når de laster og losser, hvor mange oppdrag de påtar seg i Norge og når de drar ut igjen, sier Nævra.

Ifølge Lastebileierforbundet og Transport og Logistikkforbundet (TLF) har Nævra vært en sentral pådriver for vedtaket som er gjort i Stortinget.

– Digitale dokumenter vil være et utrolig viktig verktøy i kampen mot ulovlighetene i den internasjonale delen av bransjen, sier Geir Kvam og Gunnar Nordvik i TLF.

Ordningen med fysiske fraktbrev gjør det nærmest umulig for kontrollører å avdekke ulovlig kabotasje. Ofte er språkbarrierene store, og den skriftlige dokumentasjonen som fremkommer av fraktbrevet er eneste holdepunkt, sier Geir A. Mo i Lastebileierforbundet

Skip, fly, tog og Danmark har dette i dag

Lastebileierforbundet har i åtte år jobbet for å få på plass effektive verktøy mot kabotasje. De har lenge foreslått registre av den typen regjeringen nå er pålagt å utrede med tanke på å få på plass.

Geir A. Mo konstaterer man innen sjøfart, luftfart og på jernbane i årevis har operert med digitale verktøy. Det gir alle parter full oversikt.

– Innen veitransport har det alt for lenge vært mulig å drive med regelbrudd, sier han.

Han peker på at Danmark som i januar i år vedtok å innførte digitale transportregistre også for tungtransport på vei.

– Ved å se til Danmark får Norge mye gratis i prosessen som nå skal finne sted, sier Mo.