Forsvinningssaken: Politiet ber om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen

Øst politidistrikt ber om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen av Anne-Elisabeth Hagens (69) forsvinning i Lørenskog.

Øst politidistrikt ber om 18 millioner kroner ekstra til etterforskningen av forsvinningssaken. Her søker politiet i Langvannet i Lørenskog i slutten av april.

Det kommer frem av politidistriktets søknad til Politidirektoratet, datert 28. mars i år.

Aftenposten har fått innsyn i en sladdet utgave av søknaden.

Her kommer det også frem at Øst politidistrikt fortsatt får bistand fra Kripos, Økokrim og de nasjonale bistandsressursene. Saken etterforskes både nasjonalt og internasjonalt, heter det i dokumentet som er signert av politimester Jon Steven Hasseldal.

Les også

Politimester om Lørenskog-forsvinningen: Den massive etterforskningen går ut over andre alvorlige saker

Politiet om etterforskning: «Fått negative konsekvenser»

Det er utelukkende etterforskningen av forsvinningssaken som har påført Øst politidistrikt disse ekstrautgiftene, opplyser politimester Jon Steven Hasseldal.

– Dette er en sak som har krevd og fortsatt krever store ressurser og drar ut i tid. Den gjør et betydelig innhugg i kapasiteten vår. Det er derfor vi har valgt å sende dette brevet, sier han.

«Sakens omfang har skapt betydelige utfordringer for den øvrige straffesaksbehandlingen. Vi har i stor grad greid å skjerme ressurser til etterforskning av vold og sedelighetssaker. Styringen av ressurser har imidlertid fått negative konsekvenser for øvrig etterforskning og for arbeidet med restansenedbygging», heter det i søknaden.

Over 5 millioner kroner til overtid i løpet av tre måneder

Ifølge politidistriktets egne tall hadde saken ført til en merkostnad på 9.204.920 kroner frem til 12. mars.

Søknaden viser at Øst politidistrikt i årets første tre måneder brukte 5,2 millioner kroner på overtid i forbindelse med saken.

Prognosene for forbruk i år viser at saken trolig vil koste 15.071.000 kroner fra januar til juni.

«Med bakgrunn i redegjørelsen over ber vi om bistand til finansiering av merutgiftene for 2018 med kr 3.000.000 og estimerte merutgifter for perioden fra januar til og med juni 2019 med kr 15.000.000 – Totalt kr 18.000.000», heter det i søknaden.

– Så langt vet vi ikke hvor lenge denne saken vil pågå, det vil avgjøre sakens utvikling. Da vi sendte søknaden, gjorde vi en avgrensing frem til juni. Vi får gjøre opp status igjen da, sier politimesteren.

Politidirektoratet opplyser at anmodningen om mer penger fortsatt er under behandling.

Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt. Han beskriver saken som ressurskrevende.

Politimester: – Vi har et behov for en liten håndsrekning

Gjennom søknaden kommer det frem at politidistriktet har måttet opprettholde en bemanning som var planlagt redusert fra januar i år.

– Da denne saken oppsto, tok vi inn x antall medarbeidere for å styrke bemanningen. Denne styrkingen var tiltenkt å vare ut 2018, men vi har oppdaget et behov for å videreføre dette, sier Hasseldal.

I dokumentet pekes det blant annet på at politiets innsats har vært «opprettholdt over vesentlig lengre tid enn i andre saker og er fortsatt ikke avsluttet».

«En av flere betydelige utfordringer har vært knyttet til sakens kompleksitet, motpartens uvanlige form for kommunikasjon og hensynet til liv og helse», heter det i søknaden.

Til å begynne med kommuniserte den angivelige motparten med familien og politiet via en ukjent kryptovaluta. Men de har senere gått over til en mer egnet kommunikasjonsform. Kontakten med motparten har imidlertid vært minimal.

Les også

Et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Her er de ubesvarte spørsmålene.

Savnede Anne-Elisabeth Hagen og hennes mann Tom Hagen.

Savnet i over et halvt år

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden onsdag 31. oktober i fjor. Hun er gift med investor Tom Hagen, som er på Kapitals liste over Norges rikeste personer.

Politiet mener Hagen forsvant en gang mellom klokken 9.15 og 13.30 onsdag 31. oktober. Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 9.14 denne dagen.

Politiet har ikke fått noen bevis på at hun er i live.

Status i saken har ikke endret seg siden politiet opplyste offentligheten om situasjonen 9. januar i år. Siste kontakt med de antatte gjerningspersonene har vært en gang mellom 16. januar og 11. februar.

Politiet gjennomførte nye søk i området rundt Hagen-parets bolig i månedsskiftet april/mai.
Les også

Politiet gjennomførte lydtester inne i og utenfor boligen til Tom og Anne-Elisabeth Hagen

Politiet har ved jevne mellomrom gjennomført nye undersøkelser i og rundt Hagen-familiens eiendom på Fjellhamar i Lørenskog.

29. april gjennomførte politiet nye søk i området. Blant annet gjorde politiet søk i Vesletjernet, et vann som ligger 200–250 meter fra boligen.