Penger satt av til skadede veteraner går til heving av KNM Helge Ingstad

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter overfor Forsvarets forum at nesten 50 millioner som er satt av til skadede veteraner, går til å betale for heving av den forliste fregatten.

9. april 2019: KNM Helge Ingstad sjøsettes igjen seks uker etter at krigsskipet ble hevet i Hjeltefjorden og fraktet til Haakonsvern. Nå tyder det meste på at skipet aldri vil seile igjen som marinefartøy.

– En hårreisende avgjørelse, sier den profilerte veteranen Tom Torgersen til Aftenposten.

Onsdag ettermiddag bekreftet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) det Bergens Tidende skrev tidligere denne uken, nemlig at det blir for dyrt å reparere KNM Helge Ingstad. Tilstandsrapporten Bakke-Jensen og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fikk overlevert onsdag, konstaterer at det blir både dyrere og mer risikabelt å reparere den forliste fregatten enn å kjøpe ny.

Ifølge NRK opplyser Forsvarsmateriell at det vil koste mellom 12 og 14 milliarder kroner å reparere fregatten, mens en ny vil koste mellom 11 og 13 milliarder. Forsvarssjef Bruun-Hansen sier til NRK at han er overrasket over at det er dyrere å reparere skroget enn å kjøpe ny fregatt.

Slik forsvarer Bakke-Jensen pengeflyttingen

Men også å heve og sikre fregatten har kostet flesk. Forsvarsdepartementet setter av over 652 millioner kroner til sikring, heving og transport av den forliste fregatten KNM Helge Ingstad.

I forslaget til revidert statsbudsjett fremgår det at 486,3 millioner kommer fra en økning av forsvarsbudsjettet, og at 165,8 millioner hentes gjennom «omdisponeringer internt på forsvarsbudsjettet».

Forsvarets forum har avdekket at nesten 50 millioner av de omdisponerte pengene hentes fra det som heter kompensasjonsordningen for skadede veteraner.

Bakke-Jensen forsvarer flyttingen av summen med at dette er penger som ellers ikke ville bli brukt. 2019 ser nemlig ut til å bli ett av flere år i strekk der det ikke brukes så mye penger som det er satt av, til utbetalinger til skadede veteraner.

Han sier også at regjeringen har innført ordninger som sikrer at den enkelte veteran får penger som vedkommende har krav på, uavhengig av om de hentes fra kompensasjonsordningen.

– For meg viser dette at regjeringen er i ferd med å avslutte den særskilte kompensasjonsordningen, sier veteran Tom Torgersen.

Sammen med Anders Grindaker (i midten) er Tom Torgersen en profilert veteran. Begge tjenestegjorde i Libanon. Her er de på besøk hos daværende sjef for Hæren, generalmajor Robert Mood. Torgersen beskriver regjeringens flytting av veteranpenger som hårreisende.

Mener at det utbetales for lite

Overfor Forsvarets forum avdramatiserer Thor Lysenstøen, generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, det at pengene forsvinner:

– Det er viktig å merke seg at dette ikke skal gå ut over veteranene og deres rettigheter, og vi skal følge nøye opp i året som kommer, sier han.

Det er andre innenfor veteranmiljøet uenig i.

Flere, som veteranprisvinner Arild Lihaug, mener at det utbetales for lite penger til veteraner. På forsvarsministerens Facebook-side skriver han at:

«Når skadede soldater får stempel "skadet i tjeneste" for Norge av fagfolk/utredere, så bør Statens pensjonskasse og klagenemnda forholde seg til fagekspertisen – og slutte å hive de (veteranene) under toget med avslag …»

– Måten de gjør det på, er at de avslår søknader om kompensasjon, slik at det blir penger igjen, som de enkelt kan kompensere i ettertid, sier veteran Tom Torgersen.

Forsvarsministeren: Skyldes svakere bevisgrunnlag

– En villet innstramming fra departementets side, sier advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad, som bistår veteraner når de søker om kompensasjon.

Blommenholm Engelstad har selv jobbet i Forsvarsdepartementet og i Statens pensjonskasse.

Påstandene avvises av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en e-post fra departementet.

«Årsaken til at stadig flere saker ender med avslag, og at utbetalingene etter ordningen således har vært synkende, er at disse sakene i større grad enn tidligere bygger på et svakere bevismessig grunnlag», skriver han.

Ifølge Forsvarets forum er det til nå utbetalt rundt 1,4 milliarder kroner i erstatning til fysisk og psykisk skadede veteraner.

Les også

Forsvaret: Koster 12 milliarder å fikse KNM «Helge Ingstad»