Hydrologene frykter storflom - og nå kommer regnet

Men tildels store mengder nedbør i helgen kan faktisk minske faren for en alvorlig flom.

I mai 2018 ble Eldstad camping ved Ringebu rammet av flom. I år er det mye snø i fjellet, noe som gir risiko for lignende tilstander i flere norske elver.

Tidligere i mai skrev Aftenposten at Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer om at mye snø i fjellet øker risikoen for storflom i år.

Nå varsler meteorologene en våt helg. Det er særlig Sør-Norge som får regn denne helgen. I Nord-Norge vil det være stort sett fint eller skiftende vær.

– En nedbørsfront går over Sør-Norge utover kvelden fredag. I Tvedestrand er det allerede ganske vått, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt fredag kveld.

Fronten passerer Sør-Norge fredag kveld og natt før den går over til bygevær. Lørdag kan det også være utrygt for torden på Østlandet.

– Nedbøren i helgen er forventet å komme som regn, også i fjellet. Det er kun høyt til fjells at nedbøren vil komme som snø, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen ved flomvarslingstjenesten i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Aftenposten fredag.

I 1995 ble Østlandet rammet av den verste flommen i manns minne. Her fra Åsnes 6. juni.

Fordi temperaturene har steget medfører det at noe av snøen også vil smelte. Vannet vil stige i elvene i lavere strøk, men ikke mer enn at det er forventet at flomvarselet beveger seg mot gult, som er det laveste av de tre flomnivåene, i slutten av neste uke.

Nedbøren i helgen kan likevel skape noen lokale problemer.

– Bygenedbør kan skape flom, men det vil være veldig lokalt , sier Trondsen.

Mer snø enn på over 60 år gir flomrisiko

På landsbasis er 2020 så langt det mest snørike året siden 1958.

– Det er spesielt mye i Nord-Norge, men også i Trøndelag og i Sør-Norge er det uvanlig store snømengder mange steder, sier Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE.

Fortsatt er det beregnet 95 prosent sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge. For flere vassdrag i Trøndelag er sannsynligheten opp mot 90 prosent.

Det er mye snø i Nord-Norge i år. Her fra Tromsø ved månedsskiftet mars/april.

Lenger sør er det 75 prosent sannsynlighet for storflom i Gudbrandsdalslågen ved Losna – nær innløpet til Mjøsa. Det samme gjelder i høyereliggende deler av andre vassdrag på Østlandet, som Glomma, Trysilelva og Drammensvassdraget. Dette omfatter også høyereliggende områder både på Vestlandet og i Agder.

Langt nede i disse elvene i Sør-Norge er sannsynligheten for stor vårflom noe mindre, til dels fortsatt litt større enn normalt. Dette skyldes at det er lite eller ingen snø i lavlandet, ifølge NVE.

I sterkt regulerte vassdrag er det i tillegg magasinering av smeltevann, noe som fører til mindre sannsynlighet for stor vårflom.

Slik så det ut ved Hunderfossen i juni 2011. Vannføringen var 2300 kubikkmeter i sekundet gjennom damlukene ved kraftstasjonen.
Les også

Stor risiko for stor vårflom – NVE ber folk forberede seg

Flom sent i juni?

Det finnes ifølge NVE også scenarioer som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli i noen vassdrag.

Flomlukene i Mjøsa står nå helt åpne, slik de skal gjøre. Men selv om de fortsatt holdes helt åpne videre utover våren, viser beregninger stor sannsynlighet for å få høy flomvannstand i løpet av våren eller forsommeren.

Sannsynligheten for at vannstanden i Norges største innsjø vil komme over et nivå der det blir skader, beregnes til 90 prosent.

Lørdag kommer det frontnedbør på Veslandet, særlig i Rogaland utover lørdag eller søndag formiddag. Det aller meste vil komme som regn. Det er først over 1200 meter at nedbøren vil falle som snø.

Utover søndag er det forventet at været vil letne. Fra mandag kan de fleste glede seg til oppholdsvær og sol på Østlandet.