Norge

Høyre: Dropp klimameldingen!

Regjeringen trenger ikke å plage seg selv med å bli enige. Stortinget kan ta jobben, mener Høyre.

Nikolai Astrup (H).
  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Kommentator

– Vi erkjenner at arbeidet med klimameldingen er meget krevende. Derfor strekker vi ut en hånd: La oss lage et nytt, bredt forlik i Stortinget, sier Høyres miljøpolitiker Nikolai Astrup.

Den lenge varslede og stadig utsatte klimameldingen er en av de store, politiske hodepiner for den rødgrønne regjeringen.

Særlig vanskelig er det å komme til enighet om hvor stor del av klimagassutslippene Norge skal forplikte seg til å ta innenlands.

Men etter Astrups og Høyres mening behøves det ingen ny klimamelding. Stortinget kan føre forhandlinger på basis av «Klimakur 2020», et dokument som ble utarbeidet av en tverrfaglig etatsgruppe i 2010.

Slet med å bli enige

Gruppen vurderte mål og midler i den internasjonale klimapolitikken samt behovet for nye eller endrede virkemidler i norsk klimapolitikk.

– Å gå rett til Stortinget vil ikke være noen unaturlig måte å gjøre dette på. Det dreier seg jo om å følge opp det brede forliket om klimapolitikken som ble gjort i Stortinget i januar 2008, sier Astrup.

– Kommer Høyre med dette forslaget for å erte en regjering som sliter med å bli enig med seg selv?

– Nei, overhodet ikke. Vi skjønner veldig godt at dette er en vanskelig sak. Det er store utslippskutt vi snakker om. Samtidig har vi et genuint ønske om at Stortinget skal få medvirke til et resultat som kan bli stående, uavhengig av hvem som vinner valget i 2013. Det er viktig med langsiktighet og forutsigbarhet i en sak som denne. Næringslivets aktører trenger å vite hva de skal forholde seg til, sier Astrup.

– Men klimaforliket i 2008 kom etter at Regjeringen først hadde fremmet en melding?

– Ja, det er sant. Men et annet viktig forlik, rovviltforliket, ble laget i Stortinget uten at det forelå noen melding. Også i den saken slet regjeringspartiene med å bli enige.

Sto på fem øre

Foreløpig har Høyre ikke drøftet sitt forslag med noen av de andre opposisjonspartiene på Stortinget.

– Er det Høyre og Ap som ligger nærmest hverandre i klimapolitikken?

– Et kompromiss må ligge et sted mellom standpunktene til SV og Frp, men jeg tror faktisk vi skal klare å finne en løsning som alle kan leve forholdsvis godt med.

Frp, det eneste partiet som ikke inngikk i forliket i 2008, har sagt at de kunne ha skrevet under hvis det ikke hadde vært for den fem øres økningen i dieselavgiften. Det viser at avstandene ikke behøver å være så veldig store her, sier Astrup.