Norge

De ansatte blir slappere av bakgrunnslyd

De som arbeider i kontorlandskap presterer dårligere og blir trøttere enn de som jobber i andre typer lokaler. Det kan koste bedriftene milliarder.

Tale er mest forstyrrende for konsenstrasjon til de som jobber i kontorlandskap, viser ny forskning.
 • Johnny Gimmestad
  Johnny Gimmestad
  Etterstad, Oslo

Årsaken til at vi blir mindre effektive av å jobbe i kontorlandskap er den evige bakgrunnslyden, fra en rekke ulike kilder. Dette går frem av en ny, svensk avhandling, gjengitt i tidsskriftet duochjobbet.se og på nettstedet forskning.no.

I avhandlingen påviser doktorand Helena Jahncke at normale lydnivåer og bakgrunnsprat i kontorlandskap gir svakere prestasjoner.

Det skjer særlig når arbeidet krever konsentrasjon. Oppgaver som å søke informasjon, gjenta og huske ulike opplysninger påvirkes mest av bakgrunnslyd.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook!

Svekkes med opptil 10 prosent

– Vi har sett att prestasjoner svekkes med mellom to og ti prosent hvis det går an å oppfatte hva en kollega sier, sammenlignet med om samtalen ikke kan skilles ut, sier Jahnke.

Hun viser til at dårligere prestasjoner fra de ansatte også innebærer at arbeidsgiveren taper penger.

En nedgang i prestasjonsevnen på så lite som to prosent, i en bedrift med 110 ansatte som i snitt har en månedslønn på 25.000 kroner, betyr et produksjonstap på ca. 1 million svenske kroner, ifølge forskerens anslag.

Koster over 2 milliarder

I tillegg kommer andre kostnader knyttet til dårligere helse og høyere sykefravær knyttet til om arbeidstageren blir utmattet som følge av bakgrunnslyden i kontorlandskapet.

Samlet anslår Jahncke tapet for svenske bedrifter til rundt regnet 2,1 milliarder svenske kroner, basert på et forsiktig estimat.

Tilsvarende beregninger er vanskelige å utføre her til lands, men forskning.no anslår, med basis i samme modell, at fasit kan bli 90.000 tapte arbeidstimer i uken.

Vanskelig balanse

— Forståelig tale er mest forstyrrende. Om man senker bakgrunnsstøyen, kan det ha den uheldige konsekvens at prat kommer tydeligere frem. Da hjelper det ikke med tilak, da blir lydene bare mer forstyrrende, sier forskeren.

Han påpeker at det kan være vanskelig å senke lydnivået generelt og samtidig gjøre det vanskeligere å oppfatte hva andre kolleger sier, påpeker denm svenske forskeren.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  OSLO
  Publisert:

  Væromslag skaper trøbbel i Oslo: Branner, vann i veien og trær som velter

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5