Sy munnbind selv? Slik blir myndighetenes anbefalinger.

Sømmene må legges på langs. Sikkerhetsnåler er ikke greit. EU-land har klare krav til hjemmesydde munnbind. Fredag vil helsemyndighetene trolig komme med de samme anbefalingene.

Ingrid Kristina Johansen opprettet Facebook-gruppen «Vi som syr munnbind» i et forsøk på å samle riktig informasjon om munnbind. Hun er glad for at det nå kommer klare anbefalinger.

– Etterspørselen etter munnbind eksploderte i forrige uke, forteller Ingrid Kristina Johansen fra Larvik.

Hun er en av mange som har sydd munnbind for salg den siste tiden.

Vil trolig anbefale å bruke munnbind

Fredag vil helseminister Bent Høie (H) trolig anbefale bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan være minst 1 meter fra hverandre. Tanken er at munnbindet skal være med på å hindre at en smitter andre.

Folkehelseinstituttet (FHI) varslet forrige uke at de vil følge opp med konkrete råd om hvordan man skal bruke masker, og hva som kreves av hjemmesydde munnbind.

Mange har allerede kjøpt medisinske munnbind. De koster for tiden mellom 10 og 15 kroner pr. stk. og kan brukes bare én gang. Andre har sydd egne munnbind. Noen syr for salg.

Ingrid Kristina Johansen lager til vanlig dåpsgaver som sølvnøkler til babyer og 17. mai-sløyfer. Med covid-19 sank omsetningen med 90 prosent.

Gründer og designer Ingrid Kristina Johansen er glad for at det kommer konkrete anbefalinger, men synes det er lovlig sent.

– FHI har visst om den nye standarden siden juni. Om de hadde gitt oss retningslinjene og kravene før, kunne vi forberedt oss, påpeker Johansen.

Hun og flere andre som syr, har etterlyst anbefalinger siden mars. Gründeren mener Folkehelseinstituttet burde tatt eierskap til dette fra starten.

Les også

Klare krav til hjemmesydde munnbind

Folkehelseinstituttet vil vise til minstekrav

FHI viste nylig til Standard Norge, som i et standarddokument skrevet på engelsk, viser hvilke minstekrav man bør ta hensyn til hvis man syr og selger munnbind.

Dokumentet er utviklet på kort tid av Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN etter henstilling fra EU. Det var klart i midten av juni.

Les også

Professor mener munnbind-endring kan gjøre at Norge unngår ny nedstengning

– FHIs negative holdning til munnbind og mangel på informasjon har ført til mye synsing, feilinformasjon, krangling og skepsis blant dem som syr, og i befolkningen for øvrig, sier Ingrid Kristina Johansen.

Hun påpeker at forskning på effekten av munnbind i tekstil har vært tilgjengelig lenge.

– Det er uforståelig at den ikke er blitt kommunisert fra norske helsemyndigheters side tidligere, slik som i andre land.

– Må teste egenproduserte munnbind

For dem som produserer og selger masker, er det frivillig å følge standardene. Men det anbefales på det sterkeste.

– De som skal produsere munnbind, må teste at produktet ivaretar de kravene dokumentet gir, og de må dokumentere dette, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Om man ikke kan gjennomføre testene på egen hånd, anbefaler Mehus at man henvender seg til et laboratorium eller en samarbeidspartner som kan utføre slike tester.

Standard Norge mener testing av munnbind er viktig slik at de tilfredsstiller minstekrav og ikke gir falsk trygghet.

Ifølge Ingrid Kristina Johansen er det kostbart å få testet munnbind i et laboratorium.

– Det er synd, for det vil hindre mange små aktører i å få sertifisering. Bare det å få tak et laboratorium for å utføre testene har vist seg å være en utfordring, sier hun.

Ingrid Kristina Johansens inntrykk er at de fleste som har sydd munnbind frem til nå, allerede er godt innenfor kravene. Men hun skulle ønske at rådene var enda enklere å forstå.

– Problemet oppstår når man skal skille mellom å sy for seg selv og å sy for salg. Selve testingen, sertifiseringen og ikke minst det korte varselet kan også by på problemer.

Ingrid Kristina Johansen etterlyser mer detaljerte råd om hva slags tekstiler man bør bruke når man syr munnbind. Hun kontaktet Helse sør-øst allerede i april og ba om en nettside med informasjon om hvordan man best mulig kunne sy munnbind.

Selv innhentet hun dokumentasjon fra amerikanske nettsteder som tidlig delte informasjon og linker til forskning på gjør-de-selv-materialer.

– I USA ble de sømkyndige inkludert i dugnaden helt fra starten.

– Hvor mye koster et slikt munnbind?

– Det er store variasjoner i prisen. Det kommer an på modell, stoffvalg, kvalitet og om du kjøper fra en privatperson eller en bedrift. Jeg har sett priser fra 50–350 kroner.

Må følge produktkontrolloven

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presiserer at salg av hjemmeproduserte munnbind må oppfylle kravene i produktkontrolloven.

– Hva betyr det i praksis for dem som nå sitter og syr?

– Dersom disse munnbindene produseres og omsettes, vil man være omfattet av det samme regelverket som andre produsenter og importører i Norge. Dette innebærer blant annet et særskilt ansvar for å forebygge at produktene medfører helseskade, sier utredningsleder for produktsikkerhet Sverre Lundh Limtun.

– Kan munnbindene selges uten godkjenning?

– Det foreligger ingen godkjenningsordning for disse produktene. De skal ikke CE-merkes. Ansvaret for å ivareta kravet i regelverket ligger hos den enkelte produsent eller importør.

Sverre Lundh Limtun presiserer at loven ikke stiller konkrete sikkerhetskrav til produkter. Men følger man standarden for munnbind, er man så trygg som mulig.

– Uavhengig av bruk av standarden så skal sikkerhetsnivået vurderes og kravene i regelverket være oppfylt, påminner han.