Norge

Frukt på skolen = mindre brus

  • Helene Skjeggestad
    Journalist
  • Tine Dommerud
    Journalist
På tirsdag fikk Zenab Ali (fra venstre), Vemund Øversjøen, Vilma Oscarsson og Bernhard Fasteng gratis klementin på skolen.
  • I dag har vi fått klementin, men det aller beste er kiwi, sier Zenab Ali (12) på Rykkinn skole i Bærum.

Vilma Oscarsson (12), Bernhard Fasteng (12) og Vemund Øversjøen (12) er enig: kiwi er best. I dag er det slik at elevene på ungdomsskolen får gratis frukt på skolen, men siden Rykkinn skole har elever fra 1.–10.-klassinger, får også elever på barneskolenivå en frukt hver dag.

— Alle bør få frukt, det smaker jo så godt, sier Bernhard Fasteng.

Endring på 50 prosent

Det er ikke bare elevene på Rykkinn skole som synes frukt smaker godt. Det viser en studie av spisevanene til nesten 3000 elever ved 27 barne- og ungdomsskoler i Norge. Den er gjennomført av professorene Nina C. Øverby og Elling Bere ved Universitetet i Agder.

Elevene oppga i 2001 at de spiste godteri eller drakk brus nesten hver dag. Etter at de fikk frukt på skolen ble inntak av brus og snacks begrenset til mellom tre og fire ganger i uken. Forskningen er nylig publisert i et velrenommert amerikansk tidsskrift.

- Vi er egentlig overrasket over hvor stor endringen er. I gjennomsnitt snakker vi om en nedgang i frekvensen av usunn drikke og snacks på en tredjedel fra 2001 til 2008. Hos enkelte barnegrupper er imidlertid endringen på nesten 50 prosent. Det er mye, sier professor Elling Bere.

Han mener dette er ernæringsmessig svært positivt, fordi folks spisevaner legges tidlig i livet. Vi vet også at mat og helse er tett knyttet sammen.

— Og vi vet at mat og livsstilssykdommer og forventet levealder henger sammen, sier han. For eksempel spiser engstelige barn mer søtt.

Kun i helger

Forskerne oppdaget raskt at barn spiste frukten de fikk på skolen. Nå vet de også at gratis skolefrukt fører til at elevene spiser mindre usunn mat.

- Selv om skolebarn generelt spiser mindre usunn snacks og godteri i dag enn for ti år siden, spiser elever på skoler med gratis skolefrukt merkbart mindre usunt, sier han.

— Godteri er kun på lørdager, sier Vemund Øversjøen.

— Ja, og på søndager hvis det er mer igjen, sier Vilma Oscarsson.

— Ville dere har spist mer godteri om dere ikke fikk frukt?

— Det er jo sukker i frukt, så kanskje det, ja, sier Bernhard Fasten.

Klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen mener imidlertid at også mengden godteri i helgene kan få uheldige konsekvenser.

Undersøkelsen er utført gjennom forskningsprosjektet "Fruits and Vegetables Make the Marks", finansiert av Norges forskningsråd. Da den startet i 2001, hadde ingen av skolene innført organisert skolefruktordninger. I 2008, da den ble gjentatt, hadde 15 av skolene skolefruktordninger (fem av dem med gratis skolefrukt).

I alt deltok 1488 sjette- og syvendeklassinger i 2001 og 1339 i 2008.

Knyttet til utdanning

Barn fra familier der foreldrene hadde lite utdanning hadde størst endring i vanene etter innføringen av skolefrukt.

— Helt nøyaktig hvorfor en ser størst nedgang i skoler med gratis skolefrukt, vet vi ikke. Men en kan tenke seg at når frukt er tilgjengelig for elevene, så tilfredsstilles i større grad energibehovet. Dessuten inneholder frukt mye fiber og vann som er mettende, slik at sulten etter snacks reduseres. Den generelle nedgangen vi ser i usunn snacks, også i skolene som ikke får gratis skolefrukt, skyldes nok det store fokuset som har vært i samfunnet på helseeffektene av for høyt sukkerinntak, sier Elling Bere.

Les også

  1. TORSDAG MORGEN Lørdagskosen vokser

  2. Engstelige barn spiser mye søtt, utadvendte spiser frukt og grønt