Norge

Gutt (11) døde av svineinfluensa

Innlagt på sykehus før jul

En 11 år gammel gutt døde i dag på Rikshospitalet i Oslo etter å ha vært smittet med svineinfluensaviruset.
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

En 11-åring fra Porsgrunn ble før jul innlagt med enalvorlig infeksjonssykdom forårsaket av svineinfluensaviruset, skriverTelemarksavisa.

Gutten ble først innlagt ved Sykehuset Telemark, men datilstanden forverret seg før julaften ble gutten sendt til Rikshospitalet iOslo.

Livstruende syk

Kommunelege Bjørnar Nyen i Porsgrunn bekrefter tilAftenposten at den 11 år gamle gutten døde som følge av en alvorliginfeksjonssykdom forårsaket av influensa A(H1N1), også kaltsvineinfluensaviruset.

— Han hadde vært syk i to uker og ble alvorlig syk mandag forhalvannen uke siden. Han var livstruende syk hele perioden, sier Nyen.

Han påpeker at dette viruset er av en type man regner som enalminnelig sesonginfluensa.

— Noen blir veldig syke og en sjelden gang blir det såalvorlig som dette, men de fleste blir ikke særlig syke i det hele tatt.

Guttens nærmeste familie har i perioden sykdommen har vartblitt overvåket av helsepersonell.

Flere syke av influensa

Ifølge Telemarksavisen skal flere elever ved guttens skolen ha vært syke av influensa, men ingen av disse skal ha vært syke utover det som er normalt ved influensasykdom.

Tidligre denne uken skrev Varden at guttens lærer, klassekamerater og foreldre er informert, men sykdommen utløser ikke karantene eller andre spesielle tiltak.

Før jul hadde kommunelegen et informasjonsmøte med lærere ogmedelever i klassetrinnet gutten som ble alvorlig syk gikk på.

— Det er ikke noe spesielt større smittefare på denne skolenenn andre steder. Vi går ut med informasjon om smittebegrensende tiltak, somfor eksempel god hostehygiene og håndvask.

Økning

I begynnelsen av desember rapporterte Folkehelseinstituttet (FHI) om at de forventet en sterk økning i influensasmitte den nærmeste tida. Anslagsvis 900 personer dør av influensa i Norge årlig, hovedsakelig eldre, skriver NTB.

– Vi har registrert tre virus: Influensa B, svineinfluensa H1N1 og det såkalte A (H3N2)-viruset som gir størst risiko for alvorlig sykdom blant eldre. Dette influensaviruset medfører en overdødelighet ved at eldre oftere blir syke. Det er samtidig ingen foreløpige indikasjoner på at flere vil bli syke i år, sammenlignet med tidligere, sa lege Siri Helene Hauge ved FHI til NTB.

Normalt vil omtrent ti prosent av befolkningen få influensa gjennom vinteren. Alle tre virustypene dekkes av influensavaksinen.