Dale vil levere lokalaviser tre dager i uken – på skattebetalernes regning

Regjeringen vil endre postloven og levere aviser på døren tre dager i uken. Regningen skal betales av skattebetalerne, men lokalavisene er ikke fornøyde.

– Vi sikrer nå at de aller fleste vil oppleve at lokalavisene vil komme ut som dagsferske i papirutgave i flere år, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

I forslaget, som skal behandles i statsråd onsdag, foreslås det å ha utkjøring av post to og en halv dag i uken, altså to dager den ene uken, før det blir tre den neste. Etter planen vil endringen tre i kraft 1. juli 2020.

I dag leverer Posten rundt 15 prosent av landets aviser, noe som tilsvarer 173.000 eksemplarer hver dag. I dag leveres det post fem dager i uken i Norge, men Posten ønsker 2,5 omdelingsdager i snitt på grunn av nedgangen i brevpost.

Forslaget sier at avisleveringen skal skje fast på tirsdag, torsdag og lørdag, da enten av Posten eller andre private aktører. Tidligere fryktet lokalavisene at leveringsdagene ville variere fra uke til uke.

– Avisbransjen har sagt at de ikke kan ha abonnementsstruktur der de bytter dager hele tida. Derfor lander vi nå på en løsning der vi kjøper en fast omdelingsdag tirsdag, torsdag og lørdag. Det betyr at avisene som kommer ut tre dager i uken, kan tilpasse seg de omdelingsdagene og ha en forutsigbarhet på utdeling, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Fire år for omstilling

Forslaget er forespeilet å ha en virkning frem til juli 2023. Det betyr at lokalavisene får fire år på seg til digital omstilling.

Det betyr at lesere av aviser som har fem eller seks utgaver i uken, vil måtte belage seg på å få dagens og gårsdagens avis på leveringsdagene, om de ikke kan benytte seg av postboks eller post i butikk når det ikke er leveringsdager. Eventuelt må man flytte abonnement over på digitale flater.

Dale tror det er en tålelig løsning for lokalavisene.

– Vi sikrer med dette at veldig mange vil oppleve at lokalavisene vil komme ut som dagsferske i papirutgave i flere år, og det gir nødvendig omstillingstid for mediebransjen, sier statsråden til NTB.

Han trekker også frem at regjeringen tar sikte på å sette av om lag 10 millioner i støtte til avisene som blir særlig berørt av endringene i postloven for å hjelpe dem med digital omstilling.

Uviss fremtid

På spørsmål om hva som skal skje med lokalavisene når perioden går ut i 2023, svarer Dale at det er vanskelig å spå.

– Å spå om fremtiden er alltid vanskelig. Men vi ser at det digitale skiftet kommer veldig mange plasser. Nå går vi for dette frem til 2023, så får vi gjøre en fornyet vurdering da. Det viktigste er at vi har innrettet dette på en måte som hjelper mediebransjen med digitaliseringen, sier samferdselsministeren.

Han anslår at kostnadene for avisleveringen vil ligge opp mot 250 millioner kroner årlig, og sier det er et viktig bidrag for å sikre mediemangfold.

Misfornøyd LLA

Generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) er ikke fornøyd.

– Det hjelper ikke hvor mye ressurser man legger i journalistikken om den ikke når frem til leserne. Post i butikk er fint på Frogner, men det er mange plasser der man må reise langt for å nå post i butikk eller postboksløsninger, sier han.

Hetland stusser over at regjeringen går inn for å kutte i antall leveringsdager for avisene, like etter at den i mediemeldingen ga uttrykk for et ønske om å sluse en større del av mediestøtten til landets lokalaviser.

– Det har kommet en mediemelding som viste at regjeringen vil satse på og styrke lokalavisene. Vi er helt avhengige av at den satsingen også gjelder distribusjon. Vi må tro at det blir gode kompensasjonsordninger og ser med forventning og spenning frem til å se hva forslaget går ut på, sier Hetland.