Norge

Oslo tingrett: Leger kan ikke reservere seg mot anonyme pasientvurderinger på nettsted

Legeforeningen tapte saken mot staten om å slippe anonyme vurderinger på Legelisten.no. Daglig leder av nettstedet er glad for at pasientenes ytringsfrihet går foran legers personvern.

Helsepersonell får ikke mulighet til å reservere seg mot omtale på Legelisten.no, fastslår Oslo tingrett. Legeforeningen vurderer å anke saken.
  • Marianne Stensland
    Journalist
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Oslo tingrett fastslår at nettsiden Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får mulighet til å reservere seg mot dette. Det var Dagens Medisin som først omtalte saken, melder NTB.

Å pålegge Legelisten å innføre en generell reservasjonsrett vil resultere i at nettsiden langt på vei mister sin informasjonsverdi, heter det i dommen.

Retten viser også til at det ikke finnes andre steder hvor subjektive vurderinger publiseres og kategoriseres.

Søksmålet var rettet mot staten og ikke Legelisten AS på grunn av et vedtak i klageorganet Personvernnemda, som fastslår at leger ikke kan reservere seg mot offentliggjøring av slik informasjon. I den nye dommen fastslår Oslo tingrett altså at Personvernnemdas vedtak er gyldig.

EUs personvernforordning, GDPR, krever at all behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig.

Lars Haakon Søraas, gründer og daglig leder av Legelisten, sier de er godt fornøyd med dommen og glad for at retten har kommet frem til at pasienters ytringsfrihet står sterkt.

– Vi er glad for at pasienters ytringsfrihet er en sterk rettighet og at det må gå foran legers personvern. Vi legger ned betydelig arbeid i å kvalitetssikre og kontrollere innholdet på våre nettsider, sier han til Aftenposten.

– Vi har forståelse for at det er en ulempe for legene. Vi vil gjerne ha en dialog med Legeforeningen for å se på om det er tiltak vi kan sette inn for å redusere denne ulempen.

– Er det noe dere har hatt?

Vi har forsøkt, men Legeforeningen har foreløpig ikke vært interessert, sier Søraas.

– Vi vil gå grundig gjennom dommen og vurdere om vi skal anke, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

– Kan tenkes å få konsekvenser for andre yrkesgrupper

Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier dette er en prinsipielt viktig sak om hvordan hensynet til legers privatliv skal veies opp mot behovet pasienter har for å kunne anmelde legetjenester anonymt.

– Vi opplever at det er problematisk har man har en sånn side. Det er krevende å skulle forvalte et lovverk der man til tider må ta upopulære avgjørelser som kan innebære at pasienter blir misfornøyd, sier han.

– Vil dere anke?

– Det er noe vi vil ta stilling til på nyåret når vi har sett grundig på dommen. Én ting er den konkrete Legelisten, men noe annet det prinsipielle om de som gjør en jobb for samfunnet skal måtte tåle å bli anmeldt på denne måten, påpeker han.

Kiev mener man kan tenke seg at dette kan få konsekvenser for andre yrkesgrupper også, som for eksempel lærere eller NAV-ansatte.

– Legelisten sier de har ønsket en dialog med dere, men at det foreløpig ikke har vært interesse for det fra deres side. Er det noe dere kommer til å vurdere?

– Vi er alltid opptatt av gode løsninger, og er interessert i en dialog rundt tiltak som kan redusere de ulempene vi opplever at Legelisten har i dag, svarer Kiev.

Les mer om

  1. Legeforeningen
  2. Legelisten.no