Norge

Feil bruk av bilbelte kan forverre skader ved ulykker

Feil bruk av bilbelte forårsaker langt flere alvorlige skader enn det som tidligere har vært kjent.

Unni og Per Hellerud tror de vet hvordan beltet skal brukes.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

– Jeg vet at mange synes det er ubehagelig å ha beltet for høyt oppe ved halsen. De har det for langt ned, sier Unni Hellerud.

– Og jeg vet at man ikke skal ha beltet utenpå tykk boblejakke, sier Per ektefellen.

Nå advares folk mot feil bilbeltebruk. Advarselen kommer fra Traumesenteret på Ullevål sykehus (Oslo universitetssykehus) og Statens havarikommisjon for transport (SHT).

De ber folk flest om å være mye mer bevisst på å bruke beltet riktig.

Stor uvitenhet

– Vår erfaring er at det er stor uvitenhet om betydningen av riktig beltebruk. I de fleste nyere biler sier bilens varslingssystemer ifra dersom bilbeltet ikke er festet i låsen når du kjører, men det gis ingen tilbakemelding på om beltet sitter riktig plassert mot kroppen. En utfordring er også at du ikke får noen tilbakemelding på betydningen av dette før du trenger beskyttelsen i en kollisjon. Da er det for sent, sier avdelingsdirektør for Veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, Rolf Mellum.

I en pressemelding opplyser han at de har undersøkt flere bilulykker hvor feil bruk av belte har forverret passasjerskadene.

Ekteparet Hellerud tror de bruker beltet riktig.

– Ja, det tror og håper jeg, sier Unni Hellerud før hun og ektefellen setter seg inn i bilen og fester beltet langt ned på hoftene.

De har fått høre mye om riktig beltebruk etter at de fikk barnebarn, som skal sikres trygt i bilen.

Unni og Per Hellerud viser hvordan de pleier å ha setebeltene festet.

Vanlig feil: For høyt oppe

– Den vanligste feilen er at den nedre delen av beltet ligger for høyt opp på magen og at det ikke er tilstrekkelig etterstrammet. Når kollisjonen er et faktum, går beltet inn i den bløte delen av magen og forårsaker store skader, advarer havarikommisjonens Rolf Mellum.

Han har følgende råd å gi for riktig beltebruk:

– Bilbeltet skal ligge tett inntil kroppen. Legg det derfor under tykke klær eller ta disse av deg. Sørg for at den nedre delen av beltet ligger helt nede over hoftene og etterstram beltet med hånden. Det er også viktig at den øvre delen av beltet ligger nærmest mulig halsen. Gjør den ikke det, kan du risikere å skli ut av beltet ved en kollisjon. Sørg derfor for at bilbeltets høydejustering ikke er for lav.

Illustrasjon av feil (t.v.) bilbeltebruk og korrekt festing av setebeltet.

Mange skades hardt

Mens antall drepte i trafikken har gått kraftig ned de siste ti årene, er nedgangen i antall hardt skadede på langt nær like kraftig, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Funn fra Statens havarikommisjons undersøkelser og Traumesenteret på Ullevål sykehus viser ifølge pressemeldingen at deler av dette skadebildet kan skyldes såkalte traumatiske belteskader forårsaket av feil beltebruk.

– De siste 10 årene har vi nok sett et 40-talls skader der feil beltebruk forårsaker store skader på bukvegg og indre organer. Mørketallene er trolig høye. Det er ikke nok at du kjører med belte. Det må også være riktig satt på, påpeker professor Tina Gaarder ved avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

De har behandlet et stort antall passasjerer som er blitt påført disse skadene.

Avdeling for traumatologi OUS Ullevål er nå i gang med en egen gjennomgang hvor de søker å kartlegge omfanget og konsekvensene ved feil beltebruk.

– Det er viktig for trafikantene, men også for de medisinske miljøene i Norge, å bli gjort oppmerksom på traumatiske bilbelteskader. Per i dag er vårt klare inntrykk at dette er relativt ukjent. Det fører igjen til at det ikke letes etter på sykehusene og kan føre til forsinket diagnose og behandling, sier Gaarder i pressemeldingen.

Les mer om

  1. Bil
  2. Oslo universitetssykehus (OUS)
  3. Transport
  4. Trafikksikkerhet