Kulturprofil Gaute Drevdal dømt til 13 år og seks måneders fengsel for flere voldtekter

Drevdal var tiltalt for ni voldtekter og et tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år. Han ble i Oslo tingrett dømt til 13,5 års fengsel.

Forsvarer Elisabeth Myhre og aktor Trude Antonsen (t.h.) under rettssaken mot  Gaute Drevdal.

Drevdal (50) er funnet skyldig etter hele tiltalen, ifølge dommen fra Oslo tingrett fredag formiddag. Han har stått tiltalt for å ha forgrepet seg på til sammen ni unge kvinner.

Gaute Drevdal har hatt ulike lederroller i medie- og kulturbransjen. Han har blant annet vært sjefredaktør i Natt & Dag, daglig leder for magasinet Smug og pressesjef for Hovefestivalen.

Retten har liten eller ingen tillit til hans forklaringer rundt forholdene i tiltalen, men bygger den knusende dommen på vitnebevis og forklaringene til de fornærmede – en rekke unge kvinner som ønsket å komme seg inn i et miljø hvor han var en sentral lederskikkelse.

En av dem var 15 år gammel da han ifølge dommen ga henne narkotika for så å ta initiativ til seksuell omgang. Dette forholdet blir trukket frem som et av flere skjerpende momenter.

Drevdal er dømt til 13 år og seks måneder i fengsel, og til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Gaute Drevdal har blant annet vært redaktør for Natt & Dag, leder for magasinet Smug og pressesjef på Hovefestivalen.

– Tvilen har kommet de fornærmede til gode

Drevdal mener #metoo har påvirket de første anklagene mot ham.

– Vi hører jo stadig at tvilen skal komme tiltalte til gode, og at ting skal være bevist ut over enhver rimelig tvil. I dette tilfellet har tvilen kommet de fornærmede til gode. Selv om sannsynlighetsovervekten i hver sak taler mot at det har skjedd noe kriminelt, velger retten å gå motsatt vei på grunn av antallet anklager. Men antallet er det politiet selv som har skapt. Det er ikke separate eller uavhengige anklager, sier Gaute Drevdal til NRK.

– Tanker fra #metoo, eller #jegharopplevd, som det het i Norge i 2015, gjennomsyrer de første anklagene som kom mot meg. Om det har påvirket utfallet, vet bare dommerne, sier Drevdal.

Koordinerende bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb avviser påstandene.

– Dette får stå for hans regning. Som bistandsadvokat skal jeg ikke uttale meg om skyldspørsmålet. Det jeg imidlertid kan fremheve er at dommen er grundig, og ivaretar rettssikkerhetsprinsippene i norsk rett. Dette handler ikke om #metoo, men seksuelle overgrep, sier Brodtkorb til NRK.

Anker dommen

Forsvareren, advokat Elisabeth Myhre, varsler at dommen vil bli anket til Borgarting lagmannsrett.

Drevdal har hele veien nektet straffskyld. Han har siden 1990-tallet hatt flere ledende stillinger i mediebransjen og kulturlivet. Alle de fornærmede i saken har tilhørt et miljø hvor han skal ha hatt en lederrolle.

Retten trodde ikke på forsvarets påstander om at de fornærmede i saken kan ha gått sammen i en kampanje mot Drevdal.

Flere skjerpende forhold

Retten finner det skjerpende at Drevdal er funnet skyldig i mange overgrep begått over et langt tidsrom. Dessuten viser retten til at et flertall av de fornærmede har hatt et fortrolig forhold til ham, og at overgrepene derfor representerte et grovt misbruk av deres tillit til ham.

Retten fant det også skjerpende at han var langt eldre enn de fornærmede og hadde en maktposisjon både på grunn av dette og fordi han hadde goder å tilby. Videre hadde han påspandert flere av ofrene alkohol og/eller MDMA før han forgrep seg på dem.

Retten mener det også er et skjerpende moment at Drevdal «forvirret eller villedet de fornærmede ved etter overgrepene å oppføre seg helt uanfektet».

Retten bemerker også at flere av ofrene fremdeles sliter med store psykiske ettervirkninger av voldtektene.

– Sentrale bevis ikke omtalt

En av forsvarerne til tiltalte, Knut-Ole Bakke Hansen, sier til NRK at tiltalte er skuffet over dommen.

– Han opplever dette som svært frustrerende. Han er opprørt da han opplever at dommen bærer preg av forhåndsdømming, sier Hansen.

Hansen mener retten ikke har drøftet sentrale anførsler fra forsvaret i de enkelte sakene:

– Han er skuffet over at sentrale bevis ikke er omtalt i dommen og kjenner et sterkt behov for at offentligheten skal få bedre innsyn i saken. Dommen er en påkjenning, og han trenger tid på å fordøye det som nå er kommet, sier han til NRK.

Ville ha 14 år

Aktoratet ba om 14 års fengsel før saken ble tatt opp til doms. Påtalemyndigheten fikk blant annet forståelse i retten for at tiltaltes modus – at han har gått frem på samme måte overfor mange av de fornærmede – har sentral betydning som bevis i saken mot ham.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med dommen. Den fremstår som grundig. Vi er også tilfreds med utmålt straff, selv om den er marginalt kortere enn i påstanden, sier statsadvokat Trude Antonsen til NTB.