Norge

Bedrifter konkurrerer seg inn i skolen

Et økende antall store bedrifter arrangerer eller sponser skolekonkurranser. Over 140.000 elever deltok på slike konkurranser i fjor.

Maja Rotmo Karlsen (11) (t.v.) og Lone Anita Vetti (12) fra Skavanger skole i Kongsberg har laget dataspillet "The Black World".
  • Pål V. Hagesæther

Flere av bedriftene sier de har som mål å få elevene interessert i teknologi. Det gjelder blant annet Microsoft, som i år lanserte KoduCup.

Lone Anita Vetti (12) styrer den lille roboten over et ensformig landskap. Underveis samler hun poeng og skyter monstre. Målet er å styrte det blå tårnet, for å redde prinsessen som sitter fanget der.

Spillet The Black World har hun laget selv, sammen med klassevenninnen Maja Rotmo Karlsen (11). Det har kvalifisert dem for finalen i KoduCup, der skoleelever konkurrerer om å lage det beste dataspillet. Arrangører: Microsoft og tenketanken Pedsmia.

— Vi har fått noen ideer fra andre spill. Og så er det litt kult med mørke farger, grønt og svart, forklarer de to jentene.

Vanskelig for lærere

Microsoft har med sin nye konkurranse kastet seg på en trend. For stadig flere store bedrifter engasjerer seg i skolen gjennom å arrangere eller sponse en konkurranse.

Tall Aftenposten har samlet inn viser at over 140.000 norske skoleelever deltok på slike konkurranser i fjor.

Størst er Tine med Tinestafetten. Mens mange teknologibedrifter arrangerer konkurranser for å stimulere elevenes interesse for realfag. Det er også motivasjonen til Microsoft, som har fått rundt 350 elever med på årets pilotprosjekt.

På dataskjermen studerer de to jentene et kart over "brettet" til spillet de har laget.

— Skolene forsøker å gi opplæring i dette. Men spillprogrammering er et område der det kan være vanskelig for den jevne lærer å holde seg oppdatert, sier direktør Hege Skryseth. - Er det vanskelig for dere å få tak i folk med riktig kompetanse i dag?

— Både og. Det finnes mange kompetente, men det er rift om de gode hodene. Vi trenger å få flere unge interessert i alt som har med teknologi å gjøre.

Statoil bruker 30 millioner

Under finalen hos Microsoft på Lysaker skal elevene presentere sine spill for de andre deltagerne og dommerne. Martin og Martin fra Hvittingfoss har kalt sitt spill The Undead .

— Det handler om at du er helt alene i helvete, det eneste du kan bruke er blitz, forklarer de.

Spillene kan spilles på pc eller xbox. Sistnevnte er Microsofts egen spillkonsoll. Direktør Skryseth avviser at de også har markedsføring og økt salg blant skoleelever som en baktanke.

— Vi har ingen kommersielle baktanker med dette, sier hun.

Selv anslår hun at Microsoft bruker under 100.000 kroner på konkurransen. Også de fleste andre bedriftene setter av relativt beskjedne beløp, mens Statoil er i en klasse for seg:

De bruker rundt 30 millioner kroner på ulike sponsorater for å stimulere interessen for realfag blant barn og unge innenfor skoleverket gjennom programmet «Morgendagens helter».

Liker bedre skuespill

Når resultatene til slutt er klare, må de to jentene konstatere at de dessverre ikke vant. Vetti sier at hun uansett har lyst til å jobbe med programmering når hun blir eldre.

— Jeg tror man får ganske godt betalt for det, pluss at det er gøy med spill, sier hun.

Karlsen er av en annen oppfatning.

— Dataspill interesserer meg ikke så veldig. Jeg liker bedre å spille skuespill.

- Skolene må ikke være naive

Statssekretær Elisabet Dahle (SV) i Kunnskapsdepartementet understreker at skolene har reklameforbud.

- Derfor må de være svært varsomme med hvilket materiell og aktiviteter de benytter, sier hun.

Opplæringsloven inneholder i dag et forbud mot reklame i skolen. Forbudet er ikke absolutt, men skoleeier har plikt til å sørge for at elevene ikke blir utsatt for uønsket reklame og påvirkning.

Tinestafetten samlet over 100 000 skoleelever da den ble arrangert i mai.

Samtidig blir skolene oppfordret til å samarbeide med resten av samfunnet, inkludert næringslivet, i læreplanene i mange fag.Hver enkelt skole må navigere mellom disse kryssende hensynene, mener Dahle. For å hjelpe dem har Utdanningsdirektoratet laget en veileder.

— Rektorene må ikke være naive når det gjelder hvorfor bedrifter engasjerer seg i skolen. Skole og barnehage er et stort og interessant marked for dem. Samtidig kan diverse tiltak satt i gang av næringslivet være positivt hvis det har pedagogisk verdi. Og det er også en del av skolens oppdrag å lære elevene hvordan de skal forholde seg kritisk til reklame.

Dahle peker i tillegg på at næringslivet kan ha en verdifull fagkompetanse utover det skolene selv rår over.

Hun understreker at samarbeid med næringslivet kan gjøre at elevene forstår sammenhengen mellom det de lærer og det de skal utdannes til.