Norge

DNA-treff beviser at ulven er kommet til Oslo

Ulveforskerne kan nå garantere at det er ett ulvepar i Østmarka for første gang siden 1800-tallet. Paret har allerede vært innenfor Oslos grenser.

Rovdyrforskeren Petter Wabakken bærende på bedøvet ni måneder gammel ulvetispe på Finnskogen 13 januar 2011. Er fra rekordkullet med 11 hvalper. Og har vokst kraftig. CHRISTINA SKARPE, Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad.

 • Arild M. Jonassen

Totalt er det registrert minst 48 ulver i Norge, hvorav fem-seks enslige ulver lever spesielt utrygt. For de streifer utenfor de fylkene der Stortinget har bestemt at ulven skal få leve.

Det siste nye er den sikre stadfestelsen av at ulven i Østmarka har vært innenfor hovedstadens grenser. En fersk rapport fra Rovdata i Trondheim viser dette.

Ulveforsker Petter Wabakken forteller at det ti ganger er funnet ekskrementer siden de startet sporingen av ulveparet i Østmarka rundt nyttår. Det har gitt DNA-treff både for tispen og hannen.

— Vi kan derfor nå med hundre prosent sikkerhet si at det er et ulvepar der. Brunstadferd og blod i urinen til hunnen, gir dertil bud om hvalper til våren. Spenningen utløses rundt første uke i mai. Det er da ulvene yngler i Norge, sier Wabakken.

I så fall får hovedstaden sine første ulvehvalper på godt over 100 år.

Tett på Oslo sentrum

DNA-prøvene viser at de to ulvene tilhører den skandinaviske ulvestammen. Denne stammen har forskerne så god oversikt over at de etter hvert vil kunne si hvor i Skandinavia disse ulvene er født. Parets revir er mellom Øyeren i øst og Oslos bysentrum i vest.

Les også

Nesodden-ulven har fått kjæreste

Det er påvist ulvespor i snøen så nær som 15 kilometer fra Operahuset i Oslo sentrum. Ulveforskeren påpeker at det øst for Øyeren har vært ett til to ulvekull nesten hvert av de siste 16 år, altså bare tre kvarters kjøring fra Oslo. Der kan det også bli yngling i år. Nå har ulvestammen tatt enda ett steg mot Norges mest urbane strøk. Wabakken sier det ikke er så uvanlig som man skulle tro. Rundt den tyske hovedstaden Berlin lever mange ulver.

Hannulven var i Østmarka allerede i fjor høst. Tispen har den møtt senere. Men dette er ikke hannulven som i fjor drepte en hund i Oslo. Den ulven har forflyttet seg til Sør-Trøndelag der den sist ble observert rett før jul i fjor.

Ulv i ni fylker

Ulveforskernes nye telling av ulv i Norge, startet i oktober i fjor. De kan konstatere at minst 43 av ulvene er i fylkene med ulvesone: Hedmark, Akershus, Østfold.

Norges største flokk med åtte-ni ulver lever i Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal, den såkalte Julussaflokken..

— Bare Åmot er innenfor ulvesonen. Så langt ser det ut til at de lever like mye utenfor som innenfor ulvesonen. Muligens vil vi foreta radiomerking for å få bedre data, sier Wabakken.

De siste ulvene sporet ekspertene da det ble snø i Østfold, nemlig tre til fem ulver i Rømskog, og to er påvist både i Halden og to i Rakkestad, men det kan være de samme ulvene.

- Hvor er ulvene som er utenfor ulvesonen?

— I de to Agder-fylkene jaktes det på en eller to ulver. Det er også fellingstillatelse på en ulv i Vest-Telemark. Det er dertil en ulv på Ringerike/Nordre Land i Buskerud/Oppland, en ved Lesja i Oppland, og en ulv i Sør-Trøndelag. Lenger nord er det ikke påvist en eneste ulv, sier Wabakken.

Ulveforsker Petter Wabakken leder den norske delen av det skandinaviske ulveprosjektet, og jobber på Hedmark høyskoles avdeling på Evenstad.

 1. Les også

  Østmarka kan få sin egen ulvefamilie

 2. Les også

  Årets siste ulv felt i Stange

 3. Les også

  Ulven kan være tilbake i Danmark

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Ulvepar i Østmarka fant hverandre på Valentinsdagen

 2. NORGE

  Ulvejakt stanses etter at WWF fikk medhold i Oslo tingrett

 3. NORGE

  Rovviltnemnder på Østlandet åpner for felling av 36 ulver

 4. NORGE

  Opp mot 100 ulv påvist i Norge

 5. NORGE

  Nytt ulvekull observert i Elverum

 6. NORGE

  Tusenvis protesterer mot felling av ulv