Norge

Grønlandsisen smelter

Britiske myndigheter frykter at det er umulig å redusere utslippene av drivhusgasser til et "ufarlig" nivå.

  • Forf>
  • <forf>torill Nordeng<

Økte konsentrasjoner av drivhusgasser kan ha langt alvorligere følger enn tidligere antatt, konkluderer en klimarapport utgitt av den britiske regjering. Det er lite som tyder på at utslippene kan holdes på et "ufarlig nivå", og skrekkscenariet er at innlandsisen på Grønland er smeltet vekk om 1000 år og at havet er steget med syv meter, skriver BBC på sin nettside.I forordet til rapporten skriver statsminister Tony Blair at "det er klart ut fra arbeidet som er presentert at faren for klimaendringer kan være større enn vi har trodd".Oseanograf og leder Ola M. Johannessen ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling, støtter konklusjonen.

Tykkere og mindre.

Selv har Johannessen i tidsskriftet Science News publisert målinger fra Grønlandsisen tatt over 11 år og avsluttet i 2003, noe som er en kort perioden i klimasammenheng. De viser riktignok at isen over 1500 meter vokste 6 cm pr. år på grunn av nedbøren om vinteren. Dette gir en positiv vekst på 70 km3 pr. år. Men amerikanske forskere har målt at ca. 57 km3 av Grønlandsisen smelter hvert år langs kantene, noen som gir en positiv vekst på 13 km3 pr. år i denne perioden. På den annen side viser ennå upubliserte data en mye større smeltning fra breens sider i 2005 enn målt tidligere år. — Men dette betyr ikke at rapporten fra Storbritannia er feil. Det avgjørende er hvor høy lufttemperaturen blir, understreker Johannessen overfor Aftenposten.Modellstudier viser at en temperaturøkning på 2,7 grader Celsius fører til stor nedsmeltning. Så lenge temperaturen øker mindre enn 2,7 grader, vil isbreen legge på seg i høyden, men smelte langs kantene.- En total nedsmelting vil trolig skje over 1000 år, og følgende blir at havnivået øker med syv meter og at den store ferskvannstilførselen i havet enten reduserer eller stopper Golfstrømmen, sier Johannessen.

Mange rammes.

Det er de fattigste landene som blir hardest rammet om Grønlands mektige innlandsis forsvinner på grunn av utslipp av klimagasser og høyere temperaturer. Utslippene antas å være seks ganger større i dag enn for 200 år siden. Konsekvensen kan bli at arter utryddes og økosystemer bryter sammen, det kan komme store sultkatastrofer og mangel på drikkevann, særlig i utviklingsland, refererer BBC fra rapporten.Også i nordområdene vil det bli betydelige endringer. Uten is på havet over Nordpolen utryddes både isbjørn og hvalross.Det er mulig å stoppe en global temperaturøkning ved hjelp av mer effektiv energiutnyttelse, bruk av fornybar energi og andre renseprosesser på utslippene. Men spørsmålet er hvor mye myndighetene verden over er villig til å satse - og betale.

Munnkurv.

Avisen The New York Times skrev før helgen at en av de fremste klimaeksperter i den amerikanske romfartsadministrasjonen NASAs, James Hansen, var forsøkt stoppet av Bush-administrasjonen i å holde flere foredrag etter at han i desember etterlyste politisk vilje til å redusere klimagassutslippene. Hans overordnende skal gå igjennom både hans forelesninger, hans artikler og hans nettkorrespondanse, skriver avisen.

Isfjellene utenfor Disko Bay på Grønland er en indikasjon på at innlandsisen er i ferd med å smelte på grunn av den globale oppvarmingen.