Norge

Slik blir boligprisene i 2008

Lavere prisvekst for boliger i 2008, tror boligeksperter. Noen mener prisene skal videre ned.

Foto: CARL MARTIN NORDBY

  • Forf>
  • <forf>jeanette Sjøberg <

Les også:

Les også

  1. Fire av ti tror på prisfall

  2. Viktigst for boligprisen

  3. Her er vinnerne og taperne

Etter lang tids eventyrlig vekst i boligprisene har pilene nå pekt nedover siden i sommer.

Les også:

Les også

Prisfallet fortsetter

Det har aldri vært så mange boliger til salgs på Finn.no som tidligere i høst, og meglere forteller at mens det før var vanlig å begynne budrunden på takst, er det her den nå avsluttes. Les også:

Les også

Nå er det takst som gjelder

Tallene fra oktober viser et prisfall på 1,2 prosent — det er første gang prisene har falt i oktober siden 2002. Siden i sommer er det leilighetene som har hatt det største prisfallet, mens eneboliger har hatt den sterkeste prisutviklingen. Les også:

Les også

Mai er beste salgsmåned for boliger

Vi har bedt flere eksperter på boligmarkedet om å tenke fremover — for å se hvordan boligprisene vil utvikle seg det neste året.

— Fem-seks prosent opp

KJELL SENNESET, Sjeføkonom i Prognosesenteret

Sjeføkonomen tror den nedadgående pristrenden i høst vil snu på nyåret, med vekst fra og med januar.- Prisene i januar vil ikke øke så mye som de gjorde i år, men vil kanskje ligge rundt 2-3 prosent. Vi tror at gjennomsnittsprisen i 2008 vil være 5-6 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i 2007, sier Senneset.Han sier prisutviklingen fremover avhenger av boligspekulantene. - Det er mange spekulanter som har kjøpt seg inn i nye prosjekter før byggestart, som har håpet å selge med 10 prosents gevinst når byggingen nærmer seg slutten. Nå har de fått kalde føtter og selger tidligere enn planlagt. Dermed har antall selgere gått kraftig opp i forhold til kjøpere. Dette er hovedårsaken til den lavere prisutviklingen i høst, og får de ikke solgt unna, vil prisveksten neste år bli noe lavere. Fra juli til oktober i år er det leilighetene som har hatt den svakeste prisutviklingen sammenlignet med eneboliger og delte boliger. Senneset tror denne trenden kommer til å fortsette inn i 2008.

Foto: ECON

— Fem prosent opp

LISA KRISTINE REIAKVAM, Samfunnsøkonom i analysebyrået ECON

  • Jeg tror prisen vil stige en del i 2008, opp med 5 prosent. Det er mye lavere enn prisveksten de siste årene. Vi må tilbake til 2003 for å finne en så lav prisvekst. - Prisene har falt såpass mye de siste tre månedene, og jeg tror også de vil falle litt i november og desember. Dermed får vi et underheng inn i 2008, og prisene må stige en del før vi er tilbake på 2007-nivå. Derfor vil prisveksten være såpass lav som 5 prosent, sier Reiakvam.Hun synes det er uforståelig at prisene har gått ned i høst, fordi arbeidsmarkedet er så godt.- Norsk økonomi går nå så bra at jeg har vanskelig for å se at det prisfallet vi har sett til nå, vil fortsette i 2008.Januar vil bli en avgjørende indikator for resten av året, tror Reiakvam.- Januar pleier å sikre gjennomsnittet for året. Går det dårlig nå i januar, da blir det vanskelig å ta igjen prisfallet fra i høst. Da har jeg vanskelig for å se at prisene vil suse av gårde i februar og mars.

Foto: Berg-Jacobsen Jon-Are

— To-tre prosent ned

HARALD MAGNUS ANDREASSEN, Sjeføkonom i First Securities.

  • Prisene har nå begynt å falle, på leiligheter primært. Det er svært mange boliger til salgs, og prisene har lenge steget veldig mye i forhold til husleie, langsiktige byggekostnader og inntekt. Boligbyggingen har vært langt høyere enn normalt den siste tiden. - Med dette som premisser, er en prisnedgang til neste år mer sannsynlig enn oppgang, sier Andreassen, som regner med en prisnedgang på ca. 2-3 prosent i 2008.Prisene vil skli sakte ned, saktere enn de siste månedene, ifølge sjeføkonomen. Og de som venter at prisene som vanlig vil gå opp i januar, må ta prisstatistikken med en klype salt. - Glem det med at januar er en sterk måned. Det betyr bare at det omsettes andre typer boliger i denne måneden - at de med dyre boliger venter med å selge til januar.Andreassen tror pilene peker nedover for prisene også på lengre sikt.- Jeg tror realprisen på bolig vil falle ganske mye de neste fem årene, uten at man snakker om krakk.

Foto: Furulund, Svein Erik

— Fem-ti prosent ned

PETER BATTA, Adm. dir. i Huseiernes Landsforbund

Peter Batta mener prisøkningen de siste tre-fire årene har vært altfor høy, og at vi har vært vitne til en boligboble der boligene har vært 15-20 prosent overpriset. - Det måtte komme en korreksjon nå. Jeg tror prisene vil være 5-10 prosent lavere i 2008, sier Batta, og mener psykologien i markedet er hovedforklaringen på prisfall.- Det er en saueflokkmentalitet i markedet. Når det går opp, tror alle det vil fortsette. Og det samme skjer når prisene går ned. Når det butter i markedet, er det takst eller under takst som gjelder blant kjøperne, og dette har en smitteeffekt. Han tror prisene vil gå opp i januar som vanlig, fordi huseierne gjerne venter til våren med å selge, da hagene er penere. Dermed kommer etterspørselen på plussiden, og prisene går opp. Prisene på eneboliger og tomannsboliger kommer til å få mykest medfart i 2008, i motsetning til leilighetene, tror Batta.- Det er bygget flest nye leiligheter, og dermed vil prisnedgangen bli større her. Tilsvarende er det bygget for få eneboliger og tomannsboliger.

Foto: Furulund, Svein Erik

— En prosent opp

HANS PETTER SKOGSTAD, Daglig leder i Opinionselskapet MakroSikt.

  • Våre prognoser for 2008 tilsier at prisene vil øke med én prosent i forhold til 2007. Vi regner med at prisene vil holde seg i ro frem til sommeren, og at økningen først kommer til høsten.Skogstad sier vi i løpet av vinteren og våren 2008 vil få en renteavklaring, der toppen er nådd, og at renten muligens vil gå litt ned igjen.- Da vil vi igjen få en ny, forsiktig økning i boligprisene. I de større byene, der prisutviklingen har vært for høy, har vi sett en viss prisnedgang. Det dreier seg stort sett om leiligheter, og denne tendensen vil fortsette i 2008.

Sjekk hvor mye boligen din er verdt med Aftenpostens boligkalkulator.