Norge

Kompromisset som kunne berget Tromsø

<strong>GARDERMOEN (Aftenposten.no):</strong> Det var et nesten samstemmig Idrettsstyre som sa nei til Tromsø-OL, men en mann forsøkte likevel å få til et komrpmiss.

OL i Tromsø kunne vært reddet. Foto: 70N Arkitekter AS/Rambøll Mappin

  • Kurt Haugli

Les også:

Les også

  1. Heiberg: &ndash; Leit at det ble nei

  2. Rønningen: &ndash; Hele nasjonen har tapt

  3. - Lite aktuelt med 2022-søknad

Geir Knutsen, medlem av Idrettsstyret, ordfører i Båtsfjord, leder av Finnmark idrettskrets og mangeårig primus motor for volleyballsporten i Nord-Norge forsøkte å få de 12 medlemmene i styret med seg videre.

Han la frem et kompromissforslag for styret hvor det het at søknaden skulle opprettholdes, men at det ikke skal brukes mer enn 625 millioner kroner av spillemidlene til OL-anlegg. Han fikk ikke med seg andre enn Odd Roar Thorsen og Bodil Heskestad. Resten av Idrettsttyret mente at nok var nok.

Det var en skuffet og fortsatt engasjert idrettsleder vi møtte etter vedtaket.

— Jeg synes dette er veldig trist. Her gir idretten fra seg muligheten til å skaffe seg idrettsanlegg til 3,7 milliarder kroner i Nord-Norge ved å selv bidra med bare 650 millioner, sa Knutsen til Aftenposten.no.

Han mener at visjonen om et OL i Tromsø fortsatt burde få leve, men etter at vedtaket er fattet i Idrettsstyret er lojalt.

— Jeg bøyer meg for flertallet og støtter nå lojalt flertallsvedtaket, sier Knutsen og innser at det blir lenge til det på nytt blir snakk om et OL i Tromsø eller kanskje i Norge for den del.