Norge

Slik blir din økonomi i 2008

Les hva som kan komme til å skje med aksjemarkedet, boligprisene, styringsrenten, strømprisene, bensinprisene og lønnsveksten i året som kommer.

  • Kristin Solberg

Foto: Nejad Arash A.

Fortsatt uro i boligmarkedet

Et nervøst boligmarked til tross: Boligprisene vil stige i året som kommer. Forutsatt at norsk økonomi utvikler seg som forventet — med solid lønnsvekst og flat renteutvikling - vil boligprisene vokse med ca. fem prosent i 2008, tror administrerende direktør Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret. Men boligmarkedet vil preges av fortsatt uro i begynnelsen av året. - Akkurat nå har vi et nervøst marked, med et tilbudsoverskudd, som vi vil dra med oss inn i 2008, sier Øye. Daglig leder Hans Petter Skogstad i MakroSikt understreker at boligkjøperne trenger noen "gode nyheter" før den negative trenden i markedet snur. Den gode nyheten vil komme i april, og vil innebære at Norges Bank varsler at rentetoppen er nådd, tror Skogstad. Frem til dette kan boligprisene falle ytterligere, men etter dette, vil prisene igjen begynne å stige.- Vår prognose er at prisene i gjennomsnitt vil gå ned med én prosent fra 2007 til 2008. Gjennom året 2008 tror vi at prisene kan gå ytterligere noe ned frem mot våren, hvor vi tror nedgangen blir snudd til svak oppgang. Når vi går ut av 2008 vil boligprisene ligge noe høyere enn de gjør ved inngangen til året, sier Skogstad, og legger til at denne økningen vil ligge på rundt fem prosent. - 2008 er definitivt ikke året for å plassere penger i bolig med sikte på kortsiktige gevinster, sier han.

Foto: Øhman, Rolf

Godt lønnsår

Det kan bli et pent inntektshopp for lønnstagere. 2008 ser ut å bli et godt år for lønnstagere. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil den nominelle lønnsveksten ligge på 6,2 prosent, mens reallønnsveksten vil ligge på 3,2 prosent.— Den viktigste drivkraften er det sterke presset i arbeidsmarkedet. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i mange kategorier. I et slikt miljø blir det fort ganske høy lønnsvekst, sier Torbjørn Eika, forskningsleder i gruppe for makroøkonomi hos SSB.Den solide lønnsveksten henger naturligvis også sammen med gjennomgående veldig god lønnsomhet i norske bedrifter. I flere år har tendensen vært at lønnstagere i næringslivet har mottatt en stadig mindre andel av verdiskapningen. - Det er mulig at denne tendensen kan snu etter hvert, sier Eika.SSBs prognoser for neste års lønnsvekst er noe mer optimistiske, sett med lønnstagers øyne, enn prognosene til Norges Bank og Finansdepartementet. Men også disse spår et godt lønnsoppgjør. Ifølge Norges Bank vil den nominelle lønnsveksten i 2008 ligge på 5,75 prosent, mens reallønnsveksten vil ligge på 2,4 prosent. Finansdepartementet regner med en nominell lønnsvekst på 5 prosent, og en reallønnsvekst på 2,4 prosent.

Færre rentehopp

Boligeiere i økonomisk skvis kan snart puste lettet ut. Etter hele syv renteøkninger i året som gikk, ligger Norges Banks styringsrente på 5,25 prosent idet vi går inn i 2008. — I året som kommer vil imidlertid Norges Bank være langt snillere mot boligeieres lommebok, tror sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR. Han forventer kun én renteøkning, på 0,25 prosentpoeng, i 2008. Denne vil komme like etter neste års lønnsoppgjør, ifølge Dørums prognoser. - Dette er små endringer i forhold til det vi har sett tidligere, sier Dørum. Reallønnsveksten vil mer enn kompensere for renteøkningen. - Norges Banks styringsrente vil dermed ligge på 5,5 prosent ved utgangen av 2008, mener Dørum. Kai Leitemo, professor i samfunnsøkonomi ved BI, viser til at Norges Banks egne prognoser for renteutviklingen er relativt flate.- Men jeg vil vel tro at med den farten det er i norsk økonomi, trenger man å bremse litt mer.Leitemo legger til at han ikke blir overrasket om rentenivået om to år er ett til to prosentpoeng høyere enn i dag.

Foto: Nejad, Arash

Dyrere mat, billigere klær

Mat blir dyrere, elektronikk og klær vil fortsatt være billig. Den totale prisveksten i 2008 vil være 2,9 prosent, ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) vil derimot ligge noe lavere, på 1,9 prosent. Torbjørn Eika, forskningsleder i gruppe for makroøkonomi hos SSB, forklarer prognosene for prisveksten:— Energiprisene vil trekke KPI opp. Den underliggende prisveksten vil trolig øke blant annet som følge av at lønnskostnadene øker, mens prisstigningen på importvarer blir relativt lav, sier Eika, og legger til at en styrket norsk krone også bidrar til billigere importvarer. Mat kan imidlertid bli spesielt dyrere i året som kommer. - På grunn av økte matvarepriser på det internasjonale markedet, regner vi med at prisen på mat kan komme til å vokse noe mer enn klær og elektronikk. Disse regner vi med vil fortsette å falle i pris, men kanskje ikke like mye som tidligere, sier Eika, og legger til:- Vi kan nok fortsatt glede oss over billige elektroniske duppeditter fra Kina og andre land. Norges Bank og Finansdepartementet varsler en prisvekst på henholdsvis 3,25 og 2,5 prosent i 2008.

Foto: Knudsen, Anders

Svingninger på børsen

Regn med svingninger og dårligere gevinstutsikter.— Om vi får en oppgang på 10 prosent skal vi være rimelig godt fornøyd, sier investeringsdirektør Kristian Falnes i SKAGEN-fondene, som tror aksjemarkedet i 2008 vil ligne en del på 2007. Falnes tror nemlig ikke nedgangen i USA vil bli så alvorlig at det vil føre til en lav vekst i verdensøkonomien. Dessuten tror han på en fortsatt høy vekst i de nye markedene. - Med dette som utgangspunkt, vil klimaet for mange av selskapene på Oslo Børs være bra. Vi vil se fortsatt høye egenkapitalavkastninger for selskapene, sier Falnes.- Men både småsparere og investorer må regne med store svingninger i aksjemarkedet også i året som kommer, mener Falnes. Sjefstrateg Peter Hermanrud i First Securities er imidlertid ikke fullt så optimistisk. Han mener utsiktene for 2008 er dårligere enn de siste årene. Et boligmarked i nedgang kan lett smitte over på aksjemarkedene, påpeker han. Veksten i Kina og India forventes derimot å bli høy. - Derfor kan aksjemarkedet gå begge veier. Men oddsene er dårligere enn vanlig, sier Hermanrud. - Store norske selskaper som tjener godt med penger innebærer kanskje ikke den store risikoen. Men det vi har opplevd de siste fire årene, er ikke det vi kommer til å opplevede neste fire.

Foto: Neegaard Dan P

Dyrere strøm

Prisen for strøm ser ut til å øke i 2008, mens prisen for drivstoff vil ligge på samme nivå. Idet vi trer inn i 2008, trer vi også inn i Kyoto-perioden 2008-12. Her forventes prisen for CO2-kvoter å være høyere enn i dag, og dette vil bidra til dyrere strøm for norske strømkunder. — Men magasinene er velfylte, og dette vil bremse prisstigningen, tror Berit Tennbakk, direktør for kraftmarkedsanalyse i Econ Pöyry.- Vi kan forvente høyere priser, men ikke ekstremt høyere priser, sier hun. Seniorrådgiver Gisle Høyland i Norsk Familieøkonomi tror prisveksten kan ligge på over ti prosent.- Vi tror strømprisene kan øke med 10-20 prosent, sier han.For bileiere kan i hvert fall første halvdel av 2008 bli like dyr som i dag. Råoljeprisen, som nå er rekordhøy, vil enten stige eller synke i året som kommer. Men selv om prisen på råolje skulle falle, kan dette lett bli motvirket av at bensinprisen i USA øker til våren. - Derfor kan man lett se for seg priser på rundt dagens nivå om man ser et halvår fremover, sier spesialrådgiver Tor Kartevold i StatoilHydro. Førere av dieseldrevne biler må uansett belage seg på økte utgifter i året som kommer. I Regjeringens forslag til neste års statsbudsjett øker dieselavgiften med 20 øre pr. liter.