Norge

Slik blir konkurransen på norsk jernbane – også på Østlandet

Også jernbane på Østlandet skal konkurranseutsettes. Detaljer kommer i 2019. Når vinnere kåres skal kvalitet – og hensyn til ansatte – telle mest, hevder Regjeringen.

NSB-ansatte protesterte da Jernbanereformen ble presentert på Oslo S i mai 2015. Nå tas et langt skritt videre, der ansatte blir overført til andre selskaper om ikke NSB vinner kampen om «Jernbanepakke Sør».
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

– Det er ikke hvor langt ned et togselskap kan presse prisen som avgjør hvem som vinner jernbanestrekningene. Pris skal telle 40 prosent, kvalitet og hensyn til ansatte 60 prosent.

Dette ber Dagfinn Berge om å bli trodd på, mannen i Jernbanedirektoratet som har fått ansvaret for konkurranse på norske skinner.

Torsdag presenterte han de konkrete planene som nå foreligger, i Stavanger, sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Innen juni 2018 skal direktoratet ha kåret vinneren av «Jernbanepakke Sør»:

 • Sørlandsbanen Oslo-Kristiansand-Stavanger
 • Stavangers lokaltogbane Jærbanen
 • Arendalsbanen mellom Nelaug på Sørlandsbanen og Arendal by.

Selskapet som vinner konkurransen skal være i gang på strekningen i juni 2019.

De neste slagene står om disse strekningene

Regjeringen, Venstre og KrF lanserer Jernbanereformen på Oslo S i mai 2015. KrF støttet den gang avtalen fullt ut. Beholdes støtten blir det konkurranse også på Østlandet.

«Pakke Sør» er likevel bare begynnelsen.

Våren 2018 utlyses pakke to, som består av:

 • Dovrebanen Oslo-Trondheim
 • Trondheims lokaltogbane Trønderbanen, fra Steinkjer
 • Nordlandsbanen

Fristen for å komme med tilbud er mars neste år.

Vinneren skal være i gang her i desember 2019.

Dernest følger pakke tre, som består av:

 • Bergensbanen
 • Bergens lokaltogbane Vossabanen, over Arna

Kunngjøring om denne pakken sendes ut internasjonalt umiddelbart.

Vinneren skal være i gang på strekningen i desember 2020.

Konkurransen blir vanskelig å reversere

Slik ser mannen ut som skal bestemme hvem som vinner konkurransen om norske jernbanestrekninger. Dagfinn Berge er direktør for persontrafikkavtaler i det nye Jernbanedirektoratet.

Neste området ut er Østlandet, der det skal redegjøres for konkurranse i statsbudsjettet for 2020, som legges frem høsten 2019.

I statsbudsjettet for 2018 luftes noen mulige «pakker» her:

 • «Oslokorridoren», strekningen Asker-Lillestrøm, inkludert baner som til Kongsvinger.
 • Lokaltogbanene Spikkestad-Oslo-Lillestrøm og Ski-Oslo-Skøyen
 • Østfoldbanen pluss Gjøvikbanen

Det er usikkert når eventuelle vinnere av disse banene skal være i sving.

Dette betyr at dersom KrF fortsatt støtter Regjeringens planer vil konkurranse på norsk jernbane være vanskelig å reversere. Mye vil være realisert før stortingsvalget, i 2021, med vidtrekkende avtaler.

Vinnerne må pent ta imot alle som jobber på strekningene i dag

Overfor Aftenposten konstaterer Dagfinn Berge at vinnerne av konkurransene får overført alle ansatte som er knyttet til strekningene i dag.

– Ansatte har en rett til å bli med over ifølge regler for virksomhetsoverdragelse. Selskapene som konkurrerer må også fortelle hvordan de skal ivareta ansatte, og de må følge avtaler, sier han.

Vinnerne må også leie et gitt antall tog fra staten, det vil si, de får et maks antall togsett, men kan bestille færre om de tror de klarer seg med det.

De får også et minstekrav til antall avganger på strekningene, noe som betyr minst en videreføring av to timers-ruter for Sørlandsbanen.

Videre må vinneren inngå avtale med salgs- og billettselskapet Entur, som er utskilt fra NSB.

Får beholde inntektene selv

Ifølge Berge er man spesielt opptatt av at vinnerne også skal vinne kundenes gunst. Lykkes de venter det bonusutbetalinger nettopp for dette. De må også vise godt samarbeid med fylkeskommunene der de opererer.

Vinnerne får beholde inntektene fra virksomheten, samtidig som statens kjøp av jernbanetjenester vil ligge i bunn.

Staten skal avgjøre en makspris for billettene, men vinnerselskapene får lov å senke prisene om de klarer det.

Blir det Ruter-ikoner på tog på Østlandet

Under lanseringen torsdag ble det understreket at vinneren av «Pakke Sør» skal samarbeide tett med Rogalands svar på Ruter, Kolumbus.

De to selskapene skal samarbeide så tett at lokaltog skal bære ikonet til Kolubus.

– Dagfinn Berge, i dag går Jærbanen er smekk full. Når gjør man noe for å øke kapasiteten?

– Noe svar på dette har jeg ikke i dag. Men vi ser på hva som er mulig å sette inn av doble togsett. Dette er en jobb vi må løse sammen med vinneren av konkurransen.

– I dag går dobbeltsporet til Sandnes. Når kommer det videre til Bryne og Egersund?

– Foreløpig ligger ikke dette inne i Nasjonal transportplan, som går til 2029, sier Berge.

Les mer om

 1. Jernbanereformen
 2. Jernbanedirektoratet
 3. Kolumbus
 4. Ketil Solvik-Olsen
 5. Nasjonal Transportplan