Norge

Malkenes får Fritt Ords Honnørpris

Lærer Simon Malkenes får Fritt Ords Honnør og 100.000 kroner for å ha satt kritisk søkelys på «manglende ytringskultur i Oslo-skolen».

Simon Malkenes, læreren ved Ulsrud videregående skole som har vært i en mediestorm siden mars, prises for sine ytringer.
  • og NTB

– Gjennom aktiv deltagelse i offentligheten de siste årene fremstår han som en av de tydeligste og skarpeste stemmene i debatter om utviklingstrekk i norsk skole. Malkenes har flere ganger tematisert vilkårene for kritiske ytringer og debatter i skolen, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Professor Grete Brochmann tildeler Fritt Ord Honnør til den systemkritiske læreren ved Ulsrud videregående skole i Oslo, Simon Malkenes.

– Har vekket debatten med systemkritikk

Simon Malkenes (44) er lektor ved Ulsrud videregående skole i Oslo, og har i år rettet søkelyset mot "hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om «problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse», heter det i meldingen fra Fritt Ord.

Organisasjonen skriver i begrunnelsen at «Malkenes’ systemkritiske anslag» har ført til at det i politiske miljøer og i skolesektoren diskuteres «som aldri før hvordan både formelle lov- og regelverk og uformelle ledelses- og ytringskulturer hindrer fri og kritisk diskusjon i norsk skole».

1. mai fikk Simon Malkenes støtte.

– Kan ikke lenger avfeie «fryktkultur»

– Gjentatte beskrivelser av en «fryktkultur» der ansatte ikke tør å ytre seg fordi de er redde for å skade skolens omdømme, blir etter dette vanskeligere å avfeie som noe man «ikke kjenner seg igjen i», skriver Fritt Ord.

Fritt Ords Honnør består av 100.000 kroner og en krystallvase, og er en påskjønnelse som deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Stiftelsen Fritt Ords styre deler også ut Fritt Ords Pris.

Les mer om

  1. Skolepolitikk
  2. Ulsrud-saken
  3. Fritt Ord