Norge

Oslo kommune forbyr nattbading på Sørenga

Kommunen nekter folk å bade på Sørenga etter klokken 22. Men er det lov?

Oslo kommune har stengt av Sørenga sjøbad alle dager mellom klokken 22 og 06.
  • Eirik Husøy
    Eirik Husøy
    Journalist

Om kvelden har vektere den siste tiden stengt inngangen til sjøbadet ytterst på bryggen med kjetting etter klokken 22, til tross for at bryggen på Sørenga eies av kommunen.

Det var Dagsavisen som første omtalte saken.

Bymiljøetaten svarer ikke på direkte spørsmål fra Dagsavisen, men har svart på e-post at naboer som klager på støy, er grunnen til at det er blitt stengt.

«Ved flere anledninger har situasjonen på Sørenga vært ute av kontroll når det gjelder folkemengde og støynivå, med lange taxikøer og fest- og badeglade folk der midt på natten. I henhold til støyforskriften skal det være ro til klokken 23, og fordi det tar lang tid å få alle opp av vannet og bort fra området har vi sett oss nødt til å stenge sjøbadet klokken 22», skriver etaten.

  • Fredag kan en 117 år gammel varmerekord i Oslo stå for fall. Kan også bli landsrekord.

Professor: – Ikke ulovlig

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen (UiB) sier at det ikke er ulovlig for kommunen å stenge av det kommunale området Sørenga sjøbad.

At det er kommunal grunn, betyr ikke nødvendigvis at det er fellesskapets grunn, ifølge professoren.

– Det er i utgangspunktet ingen forskjell på kommunal eller privat eier når det gjelder eiendomsretten. Når kommunen er eier av et område, kan de også sperre av, sier Marthinussen til Aftenposten.

Professor i jus ved Universitet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen.

Det finnes saklighetsregler som gjør at kommunen ikke kan stenge av området kun for en gruppe mennesker, for eksempel basert på religiøs overbevisning eller hudfarge.

Men de har rett til å stenge av hvis det påfører naboer og beboere belastning.

– Man har ikke rett til å bade akkurat der det passer en. Selv i friluftsloven som gjør at man kan bruke utmark og strand, så er det hjemmel for at man kan stenge av hvis området for eksempel ligger tett opp mot boliger. Man må opptre hensynsfullt, sier Marthinussen.

Vektere har begrenset myndighet

Marthinussen mener at ulemper og plager som følge av støy, er en saklig grunn, og at støyforskriften, som Bymiljøetaten viser til i sin begrunnelse, er relevant.

– Men dersom noen badeglade gjester forsiktig hadde gått forbi sperringene og badet uten å lage støy: Hvilken myndighet har vekterne til å stoppe dem?

– Vekterne har den samme myndigheten som jeg har som eier av min hage: Man kan be folk om å forlate området, men kan i utgangspunktet ikke bruke makt. Det er ikke straffbart på et slikt nivå, sier Marthinussen.

Men urettmessig adgang til en eiendom, enten den er kommunal eller privat, er i utgangspunktet straffbart. Da må vekteren eventuelt ringe til politiet for å få folk fjernet.

– Vekterne er der som representanter for området på samme måte som vektere på et kjøpesenter. Når det stenger for kvelden, så ber de deg om å dra.

Bildet er tatt 30. mai i forbindelse med oljeutslippet fra Alnaelva. Da måtte politiet tvinge folk opp av vannet.

Delte meninger blant beboerne

– Det er absolutt blitt mindre støy siden de stengte av, sier Marita Hagerup Vogt, representant for beboerne på Sørenga.

Vogt mener det kan diskuteres om det er en optimal løsning, og viser til at heller ikke beboerne får lov til å bade etter klokken 22, men det var viktig at noe ble gjort.

– Avstenging er en løsning som er pragmatisk, og som er mulig å håndheve. Jeg tror det er delte meninger blant beboerne, men det var viktig å få iverksatt tiltak før det fikk etablert seg en ukultur med mye festing og støy her på kveldstid.

Les mer om

  1. Ekstremsommeren 2018
  2. Sørenga
  3. Sommer