Sandberg brøt regelverket: Orienterte statsministeren om Iran-tur etter ankomsten

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) orienterte Statsministerens kontor om Iran-reisen først to dager etter at han kom til landet.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har tidligere fortalt at han dro til Iran som privatperson.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyser han i en e-post til NTB via departementets kommunikasjonsavdeling.

Det betyr at Sandberg brøt retningslinjene for statsråder slik de er nedfelt i «Håndbok for politisk ledelse».

Der sies det tydelig fra om at det er «viktig at Statsministerens kontor til enhver tid vet hvor regjeringens medlemmer befinner seg. Alle fravær fra Oslo skal meldes til Statsministerens kontor, regjeringsrådens forværelse, på e-post eller over telefon 22 24 40 21/46. Tidspunkt, oppholds-/overnattingssted samt alle relevante telefonnumre må opplyses. Statsrådene bør i størst mulig grad, så langt det er mulig, være tilgjengelige på mobiltelefon.»

Dette begrunnes med at det «kan oppstå situasjoner hvor det er avgjørende å oppnå rask kontakt med enkelte regjeringsmedlemmer eller hvor hele regjeringen må sammenkalles.»

Reiste som privatperson

Sandberg har etter at han kom hjem gjort et stort poeng av at han reiste som privatperson.

– Fiskerministeren har ikke vært i Iran, første nestleder i Frp har ikke vært i Iran, det er Per Sandberg som har vært på en ren feriereise til Iran, og den tok jeg ad hoc, uttalt han til Dagsnytt 18 mandag.

Han skulle ifølge regelverket altså likevel gitt Statsministerens kontor (SMK) disse opplysningene. Mandag kom det frem at departementet trodde Sandberg var på ferie i Tyrkia.

Aftenposten har forsøkt å få en kommentar fra Statsministerens kontor om hvordan de ser på dette regelbruddet, men har ennå ikke fått det.

Huitfeldt: Forutsetter at Solberg har opplyst

Lederen av Stortingets utenrikskomité og tidligere Ap-statsråd, Anniken Huitfeldt, understreker at SMK til enhver tid skal vite hvor statsrådene oppholder også når de er på private reiser.

– Det fortsetter jeg at statsministeren har gjort Sandberg kjent med, og at han i forbindelse med sin private reise til Iran har tatt nødvendige kontakt med norske sikkerhetsmyndigheter for å ivareta den sikkerheten som følger med ansvaret han har som statsråd, sier hun i en SMS.

KrF: SMK må følge opp

Også i KrF er man undrende til Sandbergs mangel på informasjon til Statsministerens kontor:

– Jeg forutsetter at statsministerens kontor (SMK) undersøker og følger opp om Sandberg har brutt reglene i håndbok for politisk ledelse, skriver Olaug Bollestad, nestleder KrF i en SMS til Aftenposten.

Reiste på turistvisum

Til Dagsnytt 18 sa Sandberg også at det ikke er slik at han i «de samtalene jeg har med mitt departement, statsministeren og ulike sånne ting, orienterer om alle reiser vi er på».

Samtidig poengterte han at sikkerheten hans var godt ivaretatt.

– Jeg ser mange stiller spørsmål om hva slags teknologiske utstyr jeg hadde med meg og sånn. Jeg har vært ute og reist før. Dette kan jeg. Jeg hadde med meg en mobiltelefon. Den var nesten ikke i bruk før denne debatten tok av hjemme, uttalt han og siktet til debatten om ferieturen.

Sandberg skriver i e-posten til NTB at han reiste til landet på ordinært turistvisum.

På spørsmål om hvilke sikkerhetsvurderinger som ble gjort i forkant av reisen og hvem som var involvert i sikkerhetsvurderingene, svarer han:

– Sikkerhetsvurderingene gjorde jeg selv basert på tidligere besøk til Iran.

SMK: Sandberg fulgte ikke rutinen

Statsminister Erna Solberg (H) vil ikke la seg intervjue om saken.

Kommunikasjonssjef Trude Måseide bekrefter at Sandberg brøt med retningslinjene.

– Per Sandberg har gjort rede for at han endret ferieplaner på kort varsel i sommer etter at ferieplanene hans var meldt inn til Statsministerens kontor. Han sier også at ved feriereisen til Iran, varslet han departementet og Statsministerens kontor i løpet av de første dagene og ikke i forkant slik rutinene tilsier, skriver Måseide i en e-post til Aftenposten.