Aborthardkjør mot Solberg i spørretimen

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering ble bombardert med spørsmål om abort i Stortingets ordinære spørretime onsdag.

SV-leder Audun Lysbakken var først ute. Han ville vite om det er aktuelt for regjeringen å gjøre endringer i den mye omtalte paragraf 2c i abortloven, som åpner for abort etter svangerskapets 12. uke når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom.

–Jeg har åpnet for forhandlinger om to områder i abortloven i eventuelle forhandlinger med KrF. Det ene er fosterreduksjon og den delen som oppfattes som et diskriminerende element i paragraf 2c i abortloven, sa Solberg.

Hun understreket gang på gang at hun ikke svarte på spørsmålene som statsminister, men som Høyres leder.

–Å endre paragraf 2c er ikke Høyres politikk. Vi er derimot åpne for å forhandle om utformingen av denne bestemmelsen, under noen klare forutsetninger - at kvinners rettigheter ikke skal svekkes, og at det skal legges større vekt på kvinners og familiers vurdering av egen livssituasjon, sa Solberg.

–Derfor vil nok dette, slik jeg ga uttrykk for i debatten 1. november, bety at i praksis vil kvinner som søker abort etter tolvte uke, i like stor grad som i dag få innvilget abort i fremtiden, forklarte hun.

Solberg viste til at Høyre ikke har noen ferdige løsninger, men åpner for å forhandle om dette.

–Forhandlinger vil gå mellom fire partier. Dersom KrF får gjennomslag, vil det blir et lovarbeid på vanlig måte. Stortinget får rikelig anledning til å debattere saken og gå inn i alle sider ved endringene, sa Solberg.