Stavanger kommune vurderer å anmelde foreldrepar

(Stavanger Aftenblad): Et foreldrepar skal ifølge kommunen ha holdt barnet sitt hjemme fra skolen siden september i fjor. Nå vurderer Stavanger kommune å anmelde foreldrene.

Brudd på opplæringsloven er bakgrunnen for at Stavanger kommune vurderer å anmelde et foreldrepar i Stavanger. På bildet vises Stavanger rådhus.

– Å holde et barn hjemme fra grunnskolen er brudd på opplæringsloven, sier skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen.

– En høyst uvanlig sak

Ifølge varselet fra kommunen skal foreldrene ha holdt barnet hjemme grunnet bekymring vedrørende bruk av trådløst nett og nettbrett i undervisningen, skriver Stavanger Aftenblad.

I varselet står det:

«Foresatte har forklart skolen at årsaken til at NN (barnet) holdes hjemme, er at skolens bruk av nettbrett og trådløst nettverk vurderes som en alvorlig helserisiko.»

– Vi har vært involvert i saker hvor barn har hatt høyt fravær fra grunnskoleopplæringen, men ikke med denne begrunnelsen i bunn. Dette er en høyst uvanlig sak, sier Pedersen.

Skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, mener foreldrene kan ha brutt opplæringsloven. Dette er også bakgrunnen for at kommunen vurderer anmeldelse.

Brudd på opplæringsloven

Brudd på opplæringsloven er bakgrunnen for at kommunen nå vurderer å anmelde foreldreparet.

Ifølge opplæringsloven har alle barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring.

– Vi må foreta en intern vurdering på hvordan vi skal ta denne saken videre. Per dags dato ligger saken hos vår juridiske avdeling. Hvis vurderingen blir at foreldrene har brutt sin forpliktelse, vil kommunen gå til en anmeldelse, sier Pedersen.

Ville unngå «uønskede strålingsnivåer»

Den aktuelle skolen skal ha mottatt melding fra barnets foresatte først i 2016, og senere i 2017. I meldingene forklarer barnets foresatte at barnet ville tilbringe begrenset tid på skolen fremover. Dette for å forhindre at barnet blir eksponert for uønskede strålingsnivåer fra trådløst nettverk og nettbrett – som Chromebook.

Bruk av nettbrett i undervisningssammenheng er en del av Stavanger kommunes IKT-strategi.

– Vi forholder oss til Statens strålevern når det kommer til bruk av digitalt utstyr, slik som Chromebook. Ifølge deres undersøkelser er det trygt, sier Pedersen.

Statens strålevern henvender Aftenbladet til sine egne nettsider, hvor det står:

«Eksponeringen fra trådløse nettverk er så lav at det er usannsynlig at opphold i nærheten gir negative helseeffekter. Da strålingen vi utsettes for i utgangspunktet er svært lav, er det ikke hensiktsmessig å kable for å redusere eksponeringen.»

Bekymringsmelding

I varselet fra Stavanger kommune fremkommer det at saken har vært forelagt Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og driftsstyret på den aktuelle skolen. De ønsket ikke å endre praksis etter kommunens strategi for innføring av trådløs teknologi i Stavangerskolen. Barnets foresatte skal også ha vært invitert til møte med rektor, men ønsket ikke å stille til samtale.

Skolen vurderte skolefraværet som bekymringsfullt og sendte to bekymringsmeldinger til barnevernet i 2018.

– At barnevernet blir varslet, er relativt vanlig i saker som dette. Det handler om at foreldrene skal ivareta barnets rett og plikt til utdanning, forklarer Pedersen.

Barnevernssjef i Stavanger kommune, Gunnar Toresen, mener saker hvor skolen sender bekymringsmelding grunnet høyt fravær, er sjeldne.

– I saker som dette må man først og fremst se på årsaken til fraværet. Men at skolen sender bekymringsmelding grunnet alvorlig fravær i grunnskolen, er ikke hyppig forekommende. Utover dette vil jeg ikke kommentere saken, sier Toresen.

Henvendelser om Chromebook

Sekretariatsleder i Kommunalt foreldreutvalg Stavanger (KFU), Nina Bøhnsdalen, forteller at de ikke har mottatt lignende klager fra andre foreldre.

– Vi har henvendelser fra foreldre som handler om bruk av Chromebook, men det går for det meste i praktiske spørsmål. For eksempel hvordan de skal bruke Chromebook på rett måte.

KFU er et samordnende og koordinerende organ for FAU ved grunnskolen i Stavanger. De arbeider for å bedre samarbeidet mellom hjem og skole. Bøhnsdalen forteller at KFU ikke er kjent med denne saken.

– Jeg vet at det har vært saker tidligere som omhandler stråling fra trådløst nettverk, men det er ganske mange år siden. Vi har ikke kompetanse på dette området, og er ikke kjent med denne saken.