Sikkerhetsforsker advarer regjeringen mot å droppe fotobokser

Solberg-regjeringen vil ikke ha gjennomsnittsmåling på nye veier eller tunneler før det er bevist at det her skjer ulykker. Det får Transportøkonomisk Institutt til å reagere.

Automatisk trafikkontroll har stor trafikksikkerhetseffekt, ifølge Statens vegvesens nettsider. Likevel droppes fotoboksene i to nye tunneler i Ryfast-prosjektet.

– Vi vet at målinger med automatisk kontroll av gjennomsnittshastighet halverer risikoen for drepte eller alvorlige ulykker, sier forskningsleder Alena Høye på Avdeling for sikkerhet ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Statens vegvesen slår også fast at automatisk kontroll av fart har stor trafikksikkerhetseffekt. Likevel vil regjeringen begrense bruken av automatisk trafikkontroll på nye veier. Det betyr blant annet at prestisjeprosjektet Ryfast bygges uten gjennomsnittsmåling, skrev Stavanger Aftenblad onsdag.

Høye er sterkt kritisk til avgjørelsen.

– Spesielt i undersjøiske tunneler kjøres det altfor fort nedover, og for meg er det vanskelig å forstå hvorfor vi ikke skal ta i bruk dette hjelpemiddelet også i nye tunneler, sier hun.

Gjennomsnittsmålinger er tatt i bruk over hele landet. Solberg-regjeringen ønsker ikke å sette opp fotobokser på nybygde veier før det har skjedd ulykker.

Les også: Regjeringen vil ha mindre bruk av automatisk trafikkontroll. Nå droppes fotoboksene i nytt prestisjeprosjekt.

Siden den første regjeringserklæringen, Sundvolden-plattformen i 2013, har regjeringens politikk vært å begrense bruken av automatisk trafikkontroll (ATK).

I 2013 het det i den daværende Solberg-regjeringens plattform at man ikke skulle innføre ATK med gjennomsnittsmåling på nye strekninger «før ordningen er evaluert».

Fotobokser blir vanligvis ikke satt opp før det har vært alvorlige ulykker.

Halvering av antall døde

I 2014 kom en rapport fra TØI som konkluderte med at antall omkomne og skadede går ned med om lag 50 prosent på veier der man har automatisk trafikkontroll med gjennomsnittsmåling.

I de to siste regjeringserklæringene er punktet om evaluering likevel tatt ut. Nå står det bare at man skal «begrense bruken av streknings-ATK».

Det er også klart at planene om gjennomsnittsmåling og fotobokser i de nye Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen i Rogaland er droppet alt før de åpnes.

– ATK er medisin mot høy fart

Det var Vegdirektoratet som avslo bruk av ATK i de nye tunnelene i Ryfast-sambandet i Rogaland. Guro Ranes er direktør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.

– Hvorfor har dere avslått gjennomsnitts- ATK i disse tunnelen?

– Det er fordi kriteriene for å sette opp streknings-ATK ikke er oppfylt. I utgangspunktet bruker vi ikke ATK på nye veistrekninger. Det må være målt høy fart og registrert alvorlige ulykker før dette er at aktuelt tiltak. Nye veier skal i utgangspunktet ha innebygd ønsket sikkerhetsnivå, svarer Ranes.

– Betyr det at noen må dø i en ulykke før det kan bli aktuelt?

– Nei. Man kan dø i en ulykke selv om det ikke er høy fart. ATK er en medisin mot høy fart. Hvis det skjer alvorlige ulykker, men ikke er målt høy fart på strekningen, må man lete andre steder i verktøykassen. Da er problemet noe annet enn fart, sier Ranes.

Ifølge Ranes kan det gjøres unntak fra kriteriene i en tunnel hvis man har målt høy fart på strekningen og det er vanskelig for politiet å gjennomføre vanlige fartskontroller på stedet.

Fotobokser i tunneler er utbredt mange steder i landet. Her fra Flekkerøytunnelen utenfor Kristiansand.

Brukes på de farligste strekningene

– Det er to kriterier som må være oppfylt for at man kan bruke streknings-ATK: At den samlede skadekostnaden på strekningen er blant de ti prosent høyeste i landet samtidig som gjennomsnittsfarten er over fartsgrensen målt over en uke. Det betyr at streknings-ATK er noe man bruker på de farligste veistrekningene i landet, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk til Aftenposten.

I Ryfylke har Vegdirektoratet avslått å sette opp gjennomsnitts-ATK i to nye tunneler.

– Det er tunneler som ennå ikke er åpnet for ferdsel, og da er det ut fra gjeldende kriterier vanskeligere å etablere streknings-ATK, sier Johansen.

– Med andre ord må noen miste livet eller bli alvorlige skadet før det kan skje?

– Vi tar det for gitt at sikkerhetstiltakene i de nye tunnelene er gode og tilstrekkelige. Der kriteriene er oppfylt, kan ingen sette ned foten for streknings-ATK. Der må man bruke dette verktøyet for å sikre at ikke flere utsettes for alvorlige ulykker.

Han mener veieier (Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen) må vurdere hvilke verktøy man må bruke.

– Hvis de mener at streknings-ATK er riktig, så må de søke om det. Det som er viktigst for oss er at folk beholder livet når de kjører rundt på norske veier. Vi i Trygg Trafikk vet at streknings-ATK fungerer, og vi vil ikke godta at det blokkeres for å bruke det der kriteriene er til stede.

Høyre vil se det an

Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, er opptatt av å følge Vegdirektoratets råd.

– I utgangspunktet vil vi være restriktive rundt det å etablere for mange strekningsmålinger, særlig på nye og moderne veier. Vi bygger ut fra nye trafikksikkerhetskrav og setter fartsgrensene ut fra veiens tilstand. Viser det seg at det likevel er mange som kjører for fort, vil det være naturlig å vurdere tiltak som strekningsmåling, sier Orten til Aftenposten.

Høyres Helge Orten sier at de vil være restriktive, men er åpne for å bruke strekningsmålinger om det blir nødvendig.

– Må noen dø eller bli alvorlig skadet før det skjer?

– Det er ikke slik at det må skje ulykker først. Vi må følge trafikkutviklingen. Ser vi mer uvettig kjøring fremover, er vi åpne for å bruke strekningsmålinger som kan begrense farten.

– Ifølge TØI kan slike tiltak halvere risikoen for drepte eller alvorlige ulykker?

– Ja, og derfor blir streknings-ATK brukt der det er mange som kjører for fort. Det er viktig å konsentrere aktiviteten rundt stedene der det er størst potensial for å få ned ulykkestallene. Vi forventer at folk forholder seg til trafikkreglene, noe de aller fleste gjør.

– Setter dere en politisk sak over folks sikkerhet?

– For meg er ikke dette politikk. Det er smart å følge den faglige veiledningen som Vegdirektoratet gir. Vi setter ikke i gang strekningsmålinger uten at det viser seg at det er behov for det, sier Orten.