Irakske kurdere har ventet i årevis på id-avklaring – regjeringen får kritikk

To år etter at Stortinget ba om det, vil regjeringen nå avklare identiteten til irakere som har bodd i Norge i tiår, slik at de kan søke statsborgerskap.

Regjeringen kritiseres for å ha somlet med å gjennomføre Stortingets vedtak som skulle gi irakere med lang botid i Norge en avklaring av identiteten. Sylvi Listhaug (Frp) (i midten) hadde ansvar for saken inntil Jan Tore Sanner (H) tok over integreringsfeltet i januar. Til høyre forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
  • og NTB

– Det er under enhver kritikk at man har brukt så lang tid på dette. Det er nesten så man er fristet til å si at det handler om politisk vrangvilje, eller så handler det om forvaltningens manglende kompetanse. Begge deler er like ille, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til NTB.

Stortinget fattet sitt vedtak 1. mars 2016. Regjeringen ble bedt om foreslå et avgrenset identitetsavklaringsprogram for opptil tusen irakere, i hovedsak kurdere, som kom til Norge som asylsøkere før årtusenskiftet. Flere ganger har Stortinget spurt regjeringen om hva som har skjedd.

Først torsdag kunne kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) svare at han innen kort tid vil gi Utlendingsdirektoratet (UDI) beskjed om å iverksette et tidsavgrenset identitetsavklaringsprogram for irakerne.

– Departementet vil også instruere UDI om å prioritere sakene, tilføyer han.

Vellykket pilotprosjekt

Programmet blir satt i gang etter at Politiets utlendingsenhet (PU) og UDI gjennomførte et vellykket pilotprosjekt, der identiteten til 35 personer ble verifisert, skriver Sanner. Han varsler at han vil rapportere om gjennomføringen i statsbudsjettet for 2019.

Sanner tok over ansvar for statsborgerskapssaker da han ble integreringsminister i januar. Inntil da var da nåværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp), tidligere innvandrings- og integreringsminister, som hadde ansvaret.

Justisdepartementet vil ikke kommentere saken, men viser til Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

Ap: Kritisk til tidsbruken

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) var en av dem som fremmet forslaget om en løsning høsten 2015. Både han og NOAS er positive til at den nå kommer, men også Sivertsen er kritisk til tidsbruken.

– Dette er ikke en hyggelig anmodning, men et vedtak i Stortinget. At det tar to år fra vedtaket ble fattet til det gjennomføres, er uholdbar lang tid. Det er å slepe beina etter seg, sier han til NTB.

– Jeg håper det er saklige grunner og ikke et forsøk på å trenere saker som man i utgangspunktet er uenig i.

Vanskelig livssituasjon for irakerne

Han sier at irakerne det gjelder er i en vanskelig situasjon.

– De har behov for en avklaring i livene sine. Det er en avgrenset gruppe og for å komme videre er det viktig å få gjort id-avklaringene, sier Sivertsen.

NOAS-rådgiver Martinsen påpeker at irakerne selv sterkt ønsker å få avklart identiteten. De har lagt fram id-dokumenter, men norske myndigheter har hatt lav tillit til irakiske dokumenter.

– Saken har vært prioritert av departementet, men det har som påpekt vært krevende. Jeg er glad for at vi nå ser en løsning på denne vanskelige saken. Jeg håper at også NOAS gleder seg over det, sier Sanner til NTB i en epost via kommunikasjonsavdelingen.

Sanner forklarer at det har vært utfordrende å finne verifiseringsløsninger som ikke senker lovens krav til klarlagt identitet og som kan brukes i et stort omfang av saker.

Tidligere forsøk på å verifisere saker i Irak har ikke ført fram, blant annet fordi det tok lang tid å få svar fra irakiske myndigheter, opplyser han.

UDIs kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo sier direktoratet har oversendt en anbefaling til departementet i saken.

– Som det går fram av statsrådens svar til Stortinget, har det vært utfordrende å verifisere saker i Irak med god nok kvalitet, tilføyer hun i en tekstmelding.

Regjeringen kritiseres for å ha somlet med å gjennomføre Stortingets vedtak som skulle gi irakere med lang botid i Norge en avklaring av identiteten. Sylvi Listhaug (Frp) (i midten) hadde ansvar for saken inntil Jan Tore Sanner (H) tok over integreringsfeltet i januar. Til høyre forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).
Regjeringen kritiseres for å ha somlet med å gjennomføre Stortingets vedtak som skulle gi irakere med lang botid i Norge en avklaring av identiteten. Sylvi Listhaug (Frp) (i midten) hadde ansvar for saken inntil Jan Tore Sanner (H) tok over integreringsfeltet i januar. Til høyre forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).