Norge

Mæland: – Veldig alvorlige forhold er avdekket i Tolga-saken

Tolga-saken er så alvorlig at statsrådene Monica Mæland, Bent Høie og Tor Mikkel Wara ber om en full gjennomgang.

  • og NTB
Statsrådene Monica Mæland, Bent Høie og Tor Mikkel Wara ber om en full gjennomgang av Tolga-saken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi skal komme til bunns i hva som har foregått, slik at vi kan unngå at noe slikt skjer igjen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Sammen med justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) følger hun nå opp saken om de tre brødrene i Tolga kommune. Hun sier rett ut at det er avdekket «veldig alvorlige forhold».

Statsrådene går nå sammen om å be Fylkesmannen i Hordaland om å føre en såkalt lovlighetskontroll med Tolga kommunes avgjørelser i denne konkrete saken. Det er vanlig praksis at slikt gjøres av statens representant utenfor det involverte fylket.

I tillegg skal Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn kobles inn i undersøkelsene.

– Vi ønsker en samlet rapport og gjennomgang av saken, sier Mæland.

– Noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt, og noen er satt under vergemål de ikke skulle hatt, fastslår statsråden.

Stikkprøver

Målet er å få vite hva som konkret har skjedd i Tolga kommune, og om det er grunn til å tro at innbyggere i andre kommuner har fått diagnosen psykisk utviklingshemming uten å vite det. Statsrådene vil få klarlagt om flere kommuner har mottatt uberettiget statlig støtte.

Ifølge VG har det de siste årene vært en stor økning i antall rapporterte psykisk utviklingshemmede.

Fylkesmannen skal sjekke denne problemstillingen, i tillegg til at fylkeslegen foretar stikkprøver for å finne ut om det er misbruk av slike diagnoser. Kommunerevisjonen er involvert, det samme er Helsedirektoratet.

VG-reportasje

Det var VG som lørdag 6. oktober publiserte en reportasje om de tre brødrene fra Tolga kommune i Østerdalen som de har fulgt det siste året. Brødrene ble i 2012 og 2013 registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen uten at de fikk vite det. Kommunen kunne dermed sikre seg økte inntekter fra staten over flere år.

Diagnosene ble også brukt til å sette brødrene under personlig og økonomisk vergemål i 2017, men alle vergemålene er i år blitt opphevet – det siste så sent som i forrige uke.

– Helsepersonell skal gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp til pasientene sine. Å sette en alvorlig diagnose uten å snakke med pasienten er i strid med dette, sier Høie.

Wara sier at vergemål er en støtteordning for dem som av ulike grunner trenger bistand til å håndtere økonomiske eller personlige forhold. Selv om vergemålene for de tre nå er opphevet, vil han finne ut hva som har skjedd, for å lære av saken.