Norge

Svenske SJ vil ha omkamp om Sørlandsbanen

«Vi var best på kvalitet. Pristilbudet fra Go-Ahead er urealistisk.» Dette skriver svenske SJ i sin klage til Jernbanedirektoratet. De vil ha vedtaket om å gi Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen til britene omgjort.

Gatwick-ekspressen er Go-Aheads mest populære jernbanelinje i Storbritannia, der de for tiden er største jernbaneaktør.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Tirsdag formiddag undertegner Jernbanedirektoratet etter planen avtalen med britiske Go-Ahead om å overta «Jernbanepakke Sør».

Fristen for å klage på vedtaket gikk ut ved midnatt. I siste liten presenterte SJ sin klage, som Aftenposten her kan omtale.

Aftenposten offentliggjør klagen samtidig med at Jernbanedirektoratet har innkalt til pressemøte rundet signering med Go-Ahead, klokken 12 tirsdag.

 • Derfor ble Go-Ahead utpekt som vinner.

«Urealistisk pristilbud»

Dette er grunnene til at SJ mener at direktoratet burde ha avvist tilbudet fra Go-Ahead:

 • SJ Norge mener anbudet bryter med anskaffelsesregelverket.
 • At kvalitetskriteriet er vurdert feil.
 • At vinneren Go-Ahead skulle vært avvist fordi prisene de har levert er urealistisk lave i forhold til ytelsen.

Direktoratet sa på forhånd at pris skulle telle 40 prosent, kvalitet og hensyn til ansatte 60 prosent.

– Vi i SJ Norge leverte det kvalitativt beste tilbudet av alle operatørene, ifølge
Jernbanedirektoratet, skriver selskapet i sin klage, og lister opp øvrige, viktige punkter:

«Jernbanedirektoratet gjør sitt ytterste for å hindre at det skal være mulig for tilbydere å etterprøve de evalueringer av kvalitet som direktoratet har
foretatt. Ut fra den helt begrensede informasjonen som Jernbanedirektoratet har gjort tilgjengelig, ser det ut til at oppdragsgiver ikke har evaluert tildelingskriteriet på en måte som er i samsvar med kravet til forutberegnelighet i anskaffelsesregelverket.

For det andre kan det stilles spørsmål om vinneren, Go-Ahead, burde ha blitt avvist som et tilbud som er svært lavt eller taktisk priset holdt opp mot ytelsen.

Go-Ahead lå hele 21 prosent lavere i pris enn operatøren som ble rangert som nummer to på pris. I tilbudsforespørselen fra Jernbanedirektoratet punkt 4.4.1, går det frem at svært lavt eller taktisk prisede tilbud opp mot ytelsen skal avvises.

For det tredje har Jernbanedirektoratet gjennomført et forhandlingsmøte med Go-Ahead etter at endelig tilbud var inngitt. Dette er et klart brudd på det grunnleggende prinsippet om likebehandling. Ingen andre tilbydere fikk mulighet til å forbedre sitt tilbud på dette tidspunktet».

Forutsetter at klagen behandles

– Vi har flere tiårs erfaring med anbudskonkurranser i Sverige og Norge. Det er i samfunnets interesse at regelverket blir fulgt slik at konkurransen blir rettferdig. Derfor forutsetter vi at Jernbanedirektoratet nå behandler SJ Norges klage grundig, sier adm.dir. Bendek Maartmann-Moe.

Direktoratet: Vi foretok en rask vurdering av klagen

– Sjef for innkjøpsavtalene i direktoratet, Svein Horrisland, hvorfor gjennomførte dere signering selv om det var innlevert en klage?

– Dette er en forvaltningsklage, som vi skal behandle på vanlig måte. Nå onsdag formiddag gjorde vi en rask juridisk vurdering, og så på hvilke konsekvenser klagen kunne få. Den vurderingen viste at det ikke forelå et grunnlag for la være å undertegne kontrakten.

– Men nå skal vi behandle klagen så raskt vi kan, sier Horrisland.

Les mer om

 1. Go-Ahead
 2. SJ
 3. Jernbanedirektoratet