Fylkesmannen: – Behov for uhildet gjennomgang av Tolga-saken

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark sendte fredag over sin rapport om Tolga-saken til Kommunaldepartementet. Saken bør granskes nærmere, mener han.

Kommunal- og moderniseringsminister (H) Monica Mæland mottar fredag rapporten fra Fylkesmannen i Hedmark om Tolga-saken.
  • og NTB

– Vi anbefaler departementet å foreta en uhildet gjennomgang av hele saken. Det har kommet opp mange spørsmål, som vi føler det ikke er svar på, sier Sigbjørn Johnsen til NRK.

Han sier de har vurdert hvordan Tolga kommune har håndtert saken, tilsynssaken mot en tidligere kommunelege i kommunen og behandlingen av vergemål. Han ønsker ikke å si noe mer om vurderingene i rapporten.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til NTB at de er opptatt av å gjennomgå rapporten på en ordentlig måte, og at kommer til å bruke noen dager før de beslutter hvordan den skal følges opp.

– Vi forstår at redegjørelsen har offentlig interesse, men det er viktig at vi får tid til å gå gjennom dokumentet, også for å vurdere om det er personopplysninger som bør unntas offentlighet, sier Hiim.

Tilbakeviser økonomisk motiv

Kommunalminister Monica Mæland (H) ba 7. oktober Fylkesmannen i Hedmark om å komme med en redegjørelse i Tolga-saken i løpet av denne uken. Ifølge VG vurderer Mæland å be om en uavhengig gransking av saken sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Hos Fylkesmannen i Hedmark får NTB opplyst at rapporten Mæland har bedt om, skulle oversendes departementet etter klokken 12 fredag ettermiddag. Fra Fylkesmannens side kommer man ikke til å gå ut med informasjon om innholdet i rapporten.

Det var VG som lørdag publiserte en reportasje om de tre brødrene fra Tolga kommune i Østerdalen som de har fulgt det siste året. Brødrene ble i 2012 og 2013 registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen uten at de fikk vite det. Kommunen kunne dermed sikre seg økte inntekter fra staten over flere år.

Fra 2013 til 2014 doblet kommunen antallet innbyggere som var registrert med psykisk utviklingshemning fra fem til ti, og ifølge den tidligere rådmannen var kommunens nettogevinst 1,5 millioner kroner i året. Torsdag tilbakeviste imidlertid rådmann Siv S. Sjøvold at rapporteringen av antall psykisk utviklingshemmede i kommunen har vært økonomisk motivert.

Tolga kommune i Hedmark har kun 1500 innbyggere. Den siste uken har stedet fått massiv oppmerksomhet etter VGs avsløringer

Solberg sa unnskyld

Diagnosene ble også brukt til å sette brødrene under personlig og økonomisk vergemål i 2017, men alle vergemålene er i år blitt opphevet – det siste så sent som denne uken.

Statsminister Erna Solberg ba om unnskyldning overfor de tre brødrene i NRKs nyhetssending torsdag kveld.

Senere på kvelden møtte Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug den ene av de tre brødene til debatt på samme kanal. Der fastslo hun at det er viktig å komme til bunns i hva som har skjedd, og at brødrene skal få det innsynet og de forklaringene de trenger. Hun ba imidlertid ikke om unnskyldning på vegne av kommunen.

Les også

Solberg sier unnskyld til Tolga-brødre

– Jeg kan ikke be om unnskyldning før jeg vet hva jeg skal be om unnskyldning for. Men jeg beklager veldig hvis gutta opplever det som om kommunen ikke har villet dem vel, sa Aashaug.

Granskninger

Mæland opplyste til VG i helgen at det er naturlig å vurdere om de skal be et annet fylkesmannsembete se på saken i sin helhet. Men saken kan bli gjenstand for gransking hos flere.

Ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga har varslet at hun vil be om en intern granskning, men den er utsatt i påvente av Mælands beslutning. Helsetilsynet skal dessuten på selvstendig grunnlag vurdere om de skal følge opp saken.

Kontrollutvalget i Tolga kommune har ifølge NRK sendt et brev til rådmannen med flere spørsmål, der de blant annet ønsker svar på hvordan rutinene i kommunen var i 2013, da de omstridte diagnosene ble stilt og hvordan de er i dag.