Villsvin kan spre seg langs kysten av Sør-Norge til Trøndelag

Fôring av villsvin er den viktigste årsaken til at dyret sprer seg i Norge. Lavlandet langs kysten opp til Trøndelag gir dyret gode levekår, viser en rapport.

 I Sverige er villsvin i veien og trafikken i dag en utfordring i enkelte områder.  I fremtiden kan det samme mange bli tilfellet mange steder i Norge.

Villsvinet, som kommer inn i landet fra Sverige, ventes å trives i blandingsskog langs kysten. Det kan være plass til så mange som 220.000 dyr, men anslagene sier at det vil være om lag 20.000 villsvin i Norge om 10 til 15 år.

Villsvin, som er en fremmed art i Norge, har i senere år vandret over fra Sverige og til grenstetrakter, spesielt i Østfold. I Sverige er det i dag rundt 300.000 villsvin, ifølge anslag Forskning.no tidligere har omtalt.

Det er Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som har vurdert konsekvenser for miljø og helse om villsvin for alvor etablerer seg i Norge. Rapporten deres, som var klar i juni, er skrevet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Ifølge rapporten er etablering og spredning av villsvin knyttet til menneskelig aktivitet. Det gjelder først og fremst transport av villsvin til nye områder for jaktformål og fôring av dyrene.

Det er mange og forskjellige interesser knyttet til spredning av villsvin. Dyret skaper problemer for landbruket, samtidig som det er store interesser i å jakte. I tillegg frykter svineoppdrettere smitte og spredning av sykdommer.

For befolkningen kan villsvin medføre trafikkproblemer. I Sverige er det for eksempel et stort antall påkjørsler årlig. I tillegg gjør svinet også skade på kirkegårder, hager og i utmark.

Rapporten skal danne grunnlag for å utvikle et mål for en forvaltning av villsvin i Norge, sammen med berørte interessenter.