Norge

Store klasser: - Både flinke og svake elever taper

Idrettsutøvere må ha en individuell treningsplan for å bli bedre. Det samme gjelder elver, mener førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Jorun Buli-Holmberg.
  • Thomas Olsen
    Journalist
  • Det kan bli vanskelig å gi elevene tilpasset opplæring når klassene blir for store, advarer førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Jorun Buli-Holmberg. Det går ikke bare ut over de svakeste.

Siden regelverket om maks 28 elever pr. klasse ble fjernet for ti år siden, er det blitt trangere i norske klasserom. Svært mange går nå i klasser på både 30 og 31 elever, viser rapportene Aftenposten har fått fra foreldre, elever og ansatte gjennom Aftenpostens interaktive skolekart.

LES MER:

Les også

Her er det vanligvis 30 elever og én lærer

Ifølge opplæringslovenskal alle elever skal få opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetning. Dette blir en utfordring for lærere med ansvar for 30 ellever eller flere, mener førsteamanuensis i spesialpedagogikk, Jorun Buli-Holmberg ved Universitetet i Oslo.

— Noen lærere mestrer å tilrettelegge opplæringen tilpasset elevmangfoldet i klassen bedre enn andre, men det er hardt arbeid. Undervisningen kan lett bli basert på kunnskapsformidling istedenfor veiledning og støtte, og da kan de svakeste lett falle ut, sier Buli-Holmberg.

- Enklere med mindre klasser

Hun mener en kontaktlærerordning med 15 elever pr. lærer i barneskolen vil gjøre det lettere for lærere å nå frem til hver enkelt elev, slik tilpasset opplæring beskrives i loven.

— Det er lettere å nå 15 enn 30 elever, men det innebærer at læreren kan legge til rette for den enkelte elevs behov, og ikke ha lik undervisning til alle elever. Senket elevtall i klassen vil gjøre lærernes utfordringer lettere å møte, slik at flere elever opplever at opplæringen er tilpasset deres individuelle behov.

- Skal være en veileder

Men førsteamanuensisen ved Institutt for spesialpedagogikk advarer mot å tro at det å krympe klassene automatisk løser alle ting.

— Men det gir læreren bedre betingelser for å støtte eleven i sin læringsprosess. Mye avhenger av lærerens kompetanse til å organisere klasser og læringsmiljø, men også ferdigheter i ulike metoder som bidrar til variere undervisningen. Lærer har en veilederrolle overfor den enkelte elev, og skal ikke bare være kunnskapsformidler.

Hvor mange elever er det pr. lærer?

Les også

Sjekk din skole i vårt interaktive kart

I høst skal Stortinget behandle et forslag om å gjeninnføre et tak for klassestørrelse og lærertetthet. KrF ønsker en grense på 16 elever pr. lærer på barnetrinnet. Forslaget får full støtte fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Utvalgets leder Elisabeth Strengen Gundersen tror de store elevgruppene fører til at flere elever faller fra og må få spesialundervisning senere i skolegangen.

LES MER:

Les også

Foreldre: - Grensen for klassestørrelser er sprengt

Ifølge Jorun Buli-Holmberg er det ikke bare de svakeste som lider når læreren ikke har tid til å følge opp elevene.

— Med færre elever i klassen gir det bedre muligheter til å komme nærmere hver elev og være en støtte i elevens læringsprosess.

-I store klasser der læreren ikke klarer å gi tilpasset opplæring til alle, er det ofte de høytpresterende som ikke får tilpasninger og oppgaver som de må strekke seg etter. Gjennomsnittseleven får heller ikke utnyttet sitt potensial og det samme gjelder de svake. Derfor kan vi anta at en rekke elever i den norske skolen er underytere, fordi opplæringen ikke er tilstrekkelig tilpasset.

Trenger plan som en idrettsutøver

Hvor store klasser er det egentlig på din skole?

Les også

Tips oss gjennom vårt interaktive kart

— Vi kan sammenligne tilpasset undervisning med treningsopplegget til en idrettsutøver eller musiker. På samme måte trenger alle elever sin egen utviklingsplan, som viser hvordan eleven kan arbeide for å nå sine læringsmål med støtte fra lærer, som det er viktig at målene som settes er realistiske opp mot den enkeltes forutsetninger og behov.

LES OGSÅ:

Les også

Røe Isaksen ønsker flinkere - ikke flere lærere