Norge

Homofile og lesbiske velkomne foran alteret

Kirkemøtet ønsker med stort flertall homofile og lesbiske velkommen til bryllupsfest i den nye folkekirken.

Det ble full seier for Åpen folkekirkes kampsak,homofiles rett til å gifte seg i Den norske kirke da Kirkemøtet voterte over saken mandag. Åpen folkekirkes nestleder, Kristin Gunnleiksrud Raaum og leder Gard Sandaker Nielsen fikk med seg hele 86 delegater til å stemme frem det historiske vedtaket.
  • Liv Berit Tessem
  • Ntb

Kirkemøtet i Trondheim gikk mandag inn for at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken.

88 av Kirkemøtets 116 delegater satte dermed punktum for et kvart århundres strid innad i Den norske kirke om vigsel av likekjønnede.

Prester og kirkelige ansatte kan reservere seg mot å delta vigsling av homofile dersom det strider mot deres samvittighet.

Den nye liturgien vil komme i tillegg til dagens vigselsliturgi som gjelder for heterofile par. Denne liturgien vil bli vedtatt på Kirkemøtet neste år.

Kommentar:

Les også

Siste skanse har falt for homofile i Kirken | Frank Rossavik

Gledens dag

— Dette er en gledens dag, sier Ingvild Endestad, nyvalgt leder i FRI (Forening for kjønns- og seksuelt mangfold, tidligere LLH, Landsforeningen for lesbiske og homofile).

— Det er historisk dag, det er kjærligheten som har seiret, det er en kamp mange har kjempet for i årevis. I år feirer Åpen kirkegruppe 40 år med aktivt arbeids for homofile og lesbiskes rett til å bli viet i Kirken. Vedtaket reflekterer klart og tydelige Kirkevalget i høst, der Åpen folkekirke fikk stor oppslutning i flertallet av bispedømmerådene, sier Endestad.

Hun sier foreningen i utgangspunktet ønsket en felles ekteskapsliturgi, men er tilfreds at den gamle beholdes og at det skapes en ny og moderne liturgi.

— Jeg er sikker på at den vil bli populær blant mange ektepar i fremtiden, sier hun.

Kristin Gunleiksrud Raaum, nestleder i Åpen folkekirke, ble stemt frem med stort flertall som høyeste tillitsvalgt i Den norske kirke som ny leder av Kirkerådet. Hun representerer Oslo Bispedømmeråd og er leder av Norske kirkeakademier.

Mens regnbueflagget til de homofile gikk til topps i dag, tar mange bibeltro og tradisjonsbundne kristne i mot nyheten om Kirkemøtets vedtak med fortvilelse.

Overfladisk behandling

Øivind Benestand var en av de 31 delegatene på Kirkemøtet som stemte mot forslaget.

Han representerer Bispedømmerådet i Agder og Telemark og leder stiftelsen MorFarBarn som arbeider for å trygge kristne familieverdier.

— Det er et trist, men forventet vedtak og jeg er skuffet over hvor overfladisk saken er blitt behandlet på Kirkemøtet. Det virker som om det kun dreier seg om et partnerskap mellom to mennesker, men hele familieperspektivet, surrogati og eggdonasjon har vært fraværende i den kirkelige debatten. Dette er en dramatisk endring for Den norske kirke og det vil få store konsekvenser for dåpsopplæring, søndagsskolen og konfirmasjonsundervisningen.

Benestad tror ikke vedtaket vil føre til et rush av utmeldelser med det første, men mange vil frykte at det liberale flertallet på Kirkemøtet kan føre til at kirken vil endre seg dramatisk i fremtiden.

— På sikt kan dette vedtaket få store konsekvenser, sier han og vil intensivere sitt opplysnings – og bevisstgjøringsarbeid for å bevare familieverdier i pakt med Bibelen.

Les Aftenpostens kommentator om Kirkens skvis i homosaken:

Les også

Friheten kan koste Kirken mer enn den smaker|Frank Rossavik

Endringens tid i Den norske kirke:

Les også

Flertallet av kirkemedlemmene er ikke kristne

Twitterjubel

Men vedtaket førte til høylytt jubel for å ønske homofile og lesbiske velkomne foran alteret fra neste år.

«Fantastiske nyheter fra Kirkemøtet», tvitret Linda Hofstad Helleland, tros— og livssynsministeren. - «Folkekirken viser at den er raus og åpen, håper liturgi er på plass i 2017».

Tros- og livssynsminister Linda Hofstad Helleland:

Les også

Ga sin stemme til Åpen Folkekirke

Likestillings— og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm gratulerte Kirken med et klokt vedtak, som betyr mye for mange mennesker. En av hennes kolleger, Ole-Fredrik Einarsen, var leder for Åpen kirkegruppe på 80-tallet.

— Jeg begynte nesten å gråte. En førti års kamp er kronet med seier, sier han.

– Dagens vedtak ville vært helt utenkelig den gang. Da sto kampen om i det hele tatt å bli godtatt som kristen og homofil. Frem til 1972 var det kriminelt å elske noen av samme kjønn. Det gjør dagen i dag til en historisk seier.

Biskopene samlet

De ulike synene ble i løpet av helgen snekret sammen til et felles kompromissforslag som biskopenes leder, preses Helga Haugland Byfuglien, klargjorde at alle biskopene samlet seg bak.

— I bispemøtet er det ulike syn, men vi står samlet bak forslaget til vedtak. Vi ønsker ikke at denne saken skal ende i en eller annen form for prosedyresak og bli utsatt, sa Byfuglien da hun presenterte forslaget.

Kvinner til topps

53 prosent av delegatene på Kirkemøtet er kvinner. Det ble reflektert i valgene av nye ledere. Nestleder i Åpen folkekirke, Kristin Gunleiksrud Raaum fra Oslo bispedømmeråd, ble valgt som ny leder frem til 2020 med stort flertall.

Kirkemøtet valgte ytterligere to kvinner i ledende posisjoner med Kristine Sandmæl (46) fra Asker som ny leder i Mellomkirkelig råd og Sara Kristine Eira (36) fra Kautokeino som ny leder i Samisk kirkeråd.

Sara Kristine Eira (36) fra Kautokeino som ny leder i Samisk kirkeråd.

I tillegg er Helga Haugland Byfuglien tidligere valgt til biskopenes fremste leder som preses i Den norske kirke.

Den nyvalgte kirkerådslederen sa følgende om at alle de fire mest sentrale ledervervene i kirken nå innehas av kvinner.

No big deal

– Det synes jeg er ganske naturlig. Kirkelige organer har tidligere vært ledet av et flertall av menn, eller utelukkende menn. Nå er det fire kvinner. Sånn er det. No big deal, tenker jeg. Det skulle bare mangle, sier Raaum til NTB.

Raaum viser til at hun er valgt på Åpen folkekirkes program som forplikter henne til stå for en uenighetskultur som også ivaretar mindretallets syn. Hun ba innstendig om å bli trodd på at mindretallet blir ivaretatt.

Oslo-biskop Ole Kristian Kvarme støttet kirkerådslederen ved å understreke at det nettopp er for å skape et varig rom for mindretallet at han sammen med de øvrige biskopene støttet vedtaket.

  • Usikker på hva Kirkemøtet og Kirkerådet egentlig er? Her er en kjapp oppdatering:

Les også

  1. Fire korte punkter om Kirkemøtet

Les mer om

  1. Homofili