– Politiet bør bevæpnes, mener statsadvokatene i Oslo

– Både terrorfaren og de mange farlige oppgavene politifolk må løse til daglig, gjør at skytevåpen må bli en del av utstyret politifolk bærer med seg til daglig, mener statsadvokatene i Oslo.

Terrorfaren og stadig grovere kriminalitet gjør at politiet bør bevæpnes, mener statsadvokatene i Oslo.
  • Håkon Letvik

Oslo statsadvokatembete er politiets overordnede når det gjelder straffesaksbehandlingen, og har derfor inngående kunnskap til de groveste kriminalsakene politiet arbeider med.

Statsadvokatene tar blant annet ut tiltale i saker hvor politiet er blitt truet med skytevåpen og i saker hvor politiet har vært nødt til å bevæpne seg, som ved bankran, grove trusler og terrorhandlinger.

Statsadvokatene er også aktorer i Høyesterett og lagmannsretten når grove voldssaker, ofte med bruk av skytevåpen, behandles der.

– Terrorsituasjonen og de mange farlige oppdragene politiet må utføre, gjør at politiet nå bør bevæpnes, sier førstestatsadvokat Jørn S. Maurud i Oslo.

Statsadvokatene er på rekke sentrale punkter uenig med den beskrivelse og de synspunkter det bevæpningsutvalget gir uttrykk for.

Utvalget mener at den tiden politifolkene nå må bruke på å bevæpne seg når våpnene ligger nedlåst i bilen, gir politifolkene tid til å vurdere andre løsninger.

Statsadvokatene mener denne prosessen heller fører til mer stress og en mer oppjaget stemning, og at politifolkene heller ville hatt fokus på hvordan de skulle løse situasjonen hvis de hadde våpenet i beltet.

Les også

Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet

– Det hører også med i vurderingen at i hastetilfeller kan selve bevæpningsprosessen virke så forsinkende at liv kan gå tapt, mener Oslo statsadvokatembete.

– Folks tillit til politiet vil øke

Statsadvokatene mener også at et bevæpnet politi slett ikke behøver å bety større avstand mellom politi og publikum. – Tvert om vil trolig folks tillit til politiet øke dersom folk vet at politiet har det utstyr som skal til for å gi befolkningen beskyttelse når det trengs, heter det i statsadvokatenes høringsuttalelse. Det at politi fortsatt har våpnene innelåst i bilen kan heller føre til større avstand.

– Patruljerende politifolk til fots er et sjeldnere og sjeldnere syn. Risikoen ved å bevege seg bort fra patruljebilene når man ikke har skytevåpen på kroppen, oppleves trolig som større. Det er viktig for tilliten mellom politi og publikum at politiet går fotpatrulje og har nærkontakt med folk, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud ved Oslo statsadvokatembete.

Ønsker bevæpning på Oslo S som alternativ løsning

Hvis det ikke blir en endring til alminnelig bevæpning av politiet, vil statsadvokatene i Oslo anbefale at politifolkene på Oslo S blir bevæpnet, slik politiet på Oslo Lufthavn nylig er blitt.

Politidirektoratet presenterte i dag sin innstilling til bevæpningsspørsmålet. Direktoratet går inn for at politiet fortsatt skal være ubevæpnet, men at det skal lages mer fleksible løsninger.

Da politidistriktene bestemme bevæpning for politifolk som jobber på spesielt utsatte områder, som Oslo sentralstasjon.

Les også

Aftenposten mener: Ja til avvæpning av politiet

– Patruljerende politifolk til fots er et sjeldnere og sjeldnere syn. Risikoen ved å bevege seg bort fra patruljebilene når man ikke har skytevåpen på kroppen, oppleves trolig som større. Det er viktig for tilliten mellom politi og publikum at politiet går fotpatrulje og har nærkontakt med folk, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud ved Oslo statsadvokatembete.

Hvis det ikke blir en endring til alminnelig bevæpning av politiet, vil statsadvokatene i Oslo anbefale at politifolkene på Oslo S blir bevæpnet, slik politiet på Oslo Lufthavn nylig er blitt.

Politidirektoratet presenterte i dag sin innstilling til bevæpningsspørsmålet. Direktoratet går inn for at politiet fortsatt skal være ubevæpnet, men at det skal lages mer fleksible løsninger.

Da politidistriktene bestemme bevæpning for politifolk som jobber på spesielt utsatte områder, som Oslo Sentralstasjon.