Listhaug: De religiøse lederne, som gjerne har stor innflytelse, bør spille en viktig rolle for å vektlegge norske verdier

Integreringsminister Sylvi Listhaug mener at religiøse ledere bør vektlegge norske verdier og oppfordrer dem til å bruke norsk.

Ønsket om fortsatt å bidra er derfor ikke, som Sylvi Listhaug hevder, et tegn på at barn er sendt til Norge for å skaffe penger til familien. Snarere formidler de et ønske om å fortsette med det de har gjort – støtte opp om familien sin, skriver artikkelforfatterne.
OPT_AA6Q0946_doc6pazrcnd7s61fet0hd0f_doc6pb20rvwh681kf100d0e-wR97C09HdJ.jpg

I dag arrangerte moskeen Central Jamat E-Ahl e-Sunnat en pressekonferanse, hvor styret uttrykte stor tillit til den omstridte imamen Nehmat Nehmat Ali Shah. Det var etter at imamen hadde beklaget at han hadde deltatt i to minnemarkeringer for en drapsmann i Pakistan.

OPT_AA6Q0851_doc6pazrc30nwk1c4ei2zy_doc6pb223a56gzj1qjbd0e-rqB18lptZc.jpg

Selve pressekonferansen gikk for det meste på urdu. Styret la vekt på godt samarbeide med imamen gjennom 25 år. Men sønnen tok seg av tolking til norsk da imamen redegjorde for seg.Pakistans ambassadør til Norge, Riffat Masood, uttrykte i et intervju med Aftenposten overraskelse over at imam Shah har deltatt i markeringer for drapsmannen til en liberal guvernør i Pakistan, som hun kjente. Og hun tok til orde for at imamer må snakke norsk i sine fredagsprekener og foredrag.

Det er innvandrings— og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) enig i.

— Jeg oppfordrer selvfølgelig religiøse ledere som har sitt virke i Norge, til å drive sin virksomhet på norsk. De som mottar budskapet, bor jo i Norge. Å bruke andre språk i preken har i alle fall ikke en integrerende effekt, uttaler innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en e-post til Aftenposten.

Omstridt imam fortsetter

Mumtaz Qadri fikk dødsdom for drapet på guvernør Salman Taseer og ble henrettet den 29. januar i år. Det utløste demonstrasjoner i Pakistan, men også utenfor den pakistanske ambassaden i Oslo, der imam Shah holdt appell.

Deretter deltok imam Shah i en minnemarkering med bønn for drapsmannen i Pakistan. Mange har reagert negativt på dette, flere muslimske ledere i Norge har tidligere krevd at imamen må trekke seg.

Men på en pressekonferanse fredag ettermiddag ble det klart at imam Shah fortsetter som moskeens religiøse leder. Han har styrets fulle tillit.

Vektlegge norske verdier

I intervjuet med Aftenposten sa ambassadør Masood at nordmenn med pakistansk bakgrunn bør være mer opptatt av forhold i Norge enn i Pakistan. Hun får støtte av integreringsminister Listhaug.

— Det er jeg enig i. Det er viktig at de som er født og oppvokst i Norge og som skal bo her får en tilhørighet til Norge. Jeg mener de religiøse lederne, som gjerne har stor innflytelse, bør spille en viktig rolle for å vektlegge norske verdier, uttaler Listhaug som legger til:

— Vi hører ofte historier om barn som ikke får delta i bursdagsselskap og som blir sendt til foreldres hjemland for at de ikke skal bli altfor norske. Dersom dette skyldes oppfatninger som formidles i moskeene, er det svært uheldig. De som kommer til Norge, må tilpasse seg verdiene i samfunnet vårt.

- Hvilken rolle har imamer og moskeer i integreringsarbeidet? Hva skal forventes av dem?

— Jeg forventer at religiøse ledere slutter opp om dette landets lover og bidrar til at menigheten også gjør det. Religiøse ledere bør være genereltgodt kjent med det norske samfunnet hvis de skal virke her, slik at de kan veilede menigheten på en god måte ut fra norske verdier. Det betyr også å kjenne til sentrale normer og verdier, uttaler Listhaug.

Norskkurs for imamer

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (ap) tar i Aftenposten fredag til orde for at norskkurs for imamer bør bli forutsetning for å få statstilskudd. Han sier at det selvfølgelig også gjelder andre trossamfunn der det er nødvendig.

— Ved tildeling av offentlig støtte kan det legges inn en forutsetning om at imamer går på norskkurs for å lære norsk, sier Bøhler som vil ta dette opp i Stortingets spørretime.

Det er Kulturdepartementet som har ansvar for tilskudd til trossamfunn. Regjeringen vil utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. I det arbeidet gjennomgås finansieringsordningene for tros- og livssynssamfunn gjennomgås samlet.