Advokat Elden varsler nytt erstatningskrav fra Arfan Bhatti

I fjor ble islamisten Arfan Bhatti tilkjent erstatning fra staten. Nå vil advokatene hans igjen kreve erstatning etter at våpensak ble henlagt.

Arfan Bhatti og hans forsvarer, advokat John Christian Elden, i Oslo tingrett 15. oktober 2018 i forbindelse med at han saksøkte staten for urettmessig forfølgelse.

Kvelden før den 17. mai 2017 ble islamisten Arfan Bhatti pågrepet og siktet for ulovlig befatning med våpen. Nå er saken henlagt etter bevisets stilling, skriver VG.

– Etter en samlet vurdering har man kommet til at saken skal henlegges på bevisets stilling, sier konstituert statsadvokat Jens Johannes Andenæs til VG.

I tillegg er saken mot en annen person henlagt, mens en tredje person har erkjent forholdet, ifølge Andenæs. Han opplyser at saken mot sistnevnte etter alt å dømme vil gå som en tilståelsessak.

Arfan Bhatti har hevdet at pågripelsen var politisk begrunnet, og han har avvist at han har noe som helst med saken å gjøre.

Tildelt erstatning

I november 2018 ble staten dømt til å betale Bhatti bortimot 120.000 kroner i erstatning og sakskostnader. Bhatti hevdet seg urettmessig forfulgt av politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og saksøkte staten med krav om oppreisning og flere millioner i erstatning for livslang tapt arbeidsfortjeneste, ifølge NTB.

Han ble tilkjent 47.600 kroner i oppreisningserstatning og 70.245 kroner i sakskostnader, tilsammen 117.845 kroner. Men retten mente ikke at han hadde krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Nå varsler Bhattis forsvarere nytt krav om erstatning fra staten.

– Gjør feil mot Bhatti

– Vi anser det som en selvfølge at staten gjør opp for seg når den gang etter gang gjør feil mot Bhatti, opplyser advokat John Christin Elden til Aftenposten.

– Domstolene har allerede lag til grunn at Bhatti har samme krav på erstatning når han uberettiget blir arrestert, uttaler Elden, som ikke vil komme inn på hva slags omfang det kan bli på erstatningskravet.

Også i 2009 ble Bhatti pågrepet før Barack Obama, daværende president i USA, kom til Norge for å motta Nobels fredspris.