Bøndene kritisk til fjerning av arveavgiften

Regjeringens forslag om å fjerne arveavgiften vil føre til en skatteskjerpelse på en halv million kroner per gårdsbruk, mener Norges Bondelag.

Endringen vil føre til en kraftig reduksjon i avskrivningsgrunnlaget på gårdsbrukene ved generasjonsskifter, ifølge Norges Bondelag.
  • Ntb

Forslaget om å avskaffe arveavgiften blir godt mottatt i NHO, men utregninger som Bondelaget har fått utført, viser at effekten vil bli en kraftig skatteskjerping for bøndene, skriver Nationen.

Årsaken er at endringen vil føre til en kraftig reduksjon i avskrivningsgrunnlaget på gårdsbrukene ved generasjonsskifter, noe som gir høyere framtidig skatt. Skjerpelsen er rundt en halv million kroner netto per bruk med aktiv drift. Samlet blir det om lag én milliard kroner for jordbruket årlig.

Les hele saken med abonnement