Norge

Prinsippdom om filleristing av baby: Seks års fengsel

Den fire uker gamle babyen ble filleristet av sin far. Jenta overlevde, men blir sterkt pleietrengende resten av livet.

Den fire uker gamle babyen ble «filleristet» av sin far, som ville ha slutt på gråtingen. Den lille jenta blir sterkt pleietrengende resten av livet på grunn av skadene hun ble påført. (Illustrasjonsfoto)
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Straffen for ett tilfelle av «filleristing» skal ligge på seks års fengsel, mens straffen for å unnlate å bringe barnet til lege bør være ett år, mener Høyesterett.

Faren, som er i begynnelsen av 30-årene, ble dermed dømt til totalt syv års fengsel, ett år mindre enn han ble dømt til i Borgarting lagmannsrett i juni i år.

Strafferammen for grov kroppsskade er 15 års fengsel.

En kveld i januar 2016 ringte moren til sin mann fordi det fire uker gamle barnet skrek så mye.

Mannen var på kveldsvakt, men reiste hjem for å overta omsorgen slik at moren fikk sove.

Neste formiddag oppdaget moren at babyen var opphovnet i halve ansiktet, og det ene øyet var lukket på grunn av en blåveis.

Moren ville ta barnet til lege, men faren nektet.

Les også

Overlege: – Flere tilfeller av spedbarn som har blitt filleristet

Først neste kveld gikk faren med på å ta barnet til lege.

Da foreldrene kom til legevakten ble barnet straks kjørt til Oslo universitetssykehus Ullevål på grunn av de store skadene.

Babyen hadde da epileptiske krampeanfall, redusert bevissthet og det var umulig å få kontakt.

Legene fant typiske symptomer på «shaken baby syndrom»; hjerneskade, alvorlig hevelse i hjernen og blødninger i begge øynene.

I tillegg hadde barnet brudd på hjerneskallen og brudd på det ene kragebenet.

Legene mente skadene var så omfattende at det var tvilsomt om babyen ville overleve, og legene bestemte at hun ikke skulle legges i respirator hvis hun sluttet å puste.

Les også

Baby livstruende skadet - foreldre pågrepet på sykehuset

Legene varslet politiet, som pågrep både moren og faren samme dag.

Hverken politiet eller Oslo tingrett trodde på deres forklaring om at moren skulle ha «kommet borti» barnet med albuen.

Begge ble varetektsfengslet.

Faren ble tiltalt for volden og for å ha unnlatt å bringe barnet til lege. Moren for å ha unnlatt å kontakte lege da hun oppdaget skadene.

Begge ble dømt for dette i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Faren anket dommen på åtte års fengsel til Høyesterett, som nå for første gang har behandlet en slik sak.

Høyesteretts dom på seks års fengsel for selve ristingen blir dermed i fremtiden retningsgivende for norske domstoler i lignende saker.

– Varige, omfattende hjerneskader

– Straffen på seks års fengsel for noen få sekunders affekthandling er svært streng, mener advokat John Chr. Elden, som var farens forsvarer.

Høyesterett finner det bevist at selve filleristingen skjedde slik:

Var sliten, trøtt og frustrert

– NN var svært sliten og trøtt og frustrert over at barnet gråt. Han tok tak med begge hender rundt skuldrene til babyen og ristet med stor kraft fram og tilbake flere ganger, uten at barnets hode hadde støtte. Dette pågikk i noen få sekunder.

Dette er typisk for slike saker, mener landets øverste dømmere:

– Karakteristisk for ristesakene er at skaden skjer på få sekunder, skyldes frustrasjon hos tiltalte, og at gjerningspersonen ofte ikke har noe egentlig ønske om å skade barnet og nok i noen tilfeller heller ikke skjønner hvor farlig det er med slik «filleristing».

– Straffen på seks år for noen få sekunders affekthandling som dessverre fikk alvorlige konsekvenser han ikke tenkte på og som derfor også er utenfor hans forsett er svært streng, sier advokat John Chr. Elden, farens forsvarer.

Høyesterett mener at faren måtte skjønne at barnet ville bli skadet, men ikke at skadene ville bli så omfattende som de faktisk ble.

Skadene er omtalt i dommen slik: – Jenta er påført varige, omfattende hjerneskader. Hun vil trenge hjelp livet ut og være avhengig av rullestol. Hun kan ikke spise selv eller snakke. Det er ifølge den sakkyndige for lagmannsretten risiko for at hun blir blind og får permanent krampetendens (epilepsi).

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim mener dommen i Høyesterett åpner for langt høyere straffer i andre saker som dreier seg om grov vold mot spedbarn.

Elden viser til at lignende saker tidligere er straffet med mellom ett og ett og et halvt års fengsel, men at ansvaret i denne saken ble skjerpet.

– Det som er mer forståelig er at Høyesterett la på ett år til fordi han ikke kontaktet lege etterpå, selv om det i denne konkrete saken ikke var avgjørende, sier Elden.

Aktor: - Dommen åpner for betydelig høyere straff i slike saker

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim, som var aktor i saken, sier at dommen legger opp til langt strengere straffer i andre, lignende saker:

– Dommen er et tydelig signal om at foreldre må velge andre metoder når et barn gråter. Spedbarn kan påføres store skader ved hardhendt behandling, sier bistandsadvokat Brit Kjelleberg.

– Dommen åpner for betydelig høyere straff der det er større grunn til å bebreide tiltalte enn i denne saken. Han ble dømt for ett tilfelle av filleristning fordi barnet gråt etter at han i søvne traff henne i et øye med albuen, sier Alfheim.

– Forsvarsløse spedbarn som utsettes for grusom vold

Selv om Høyesterett reduserte straffen med ett år, mener Alfheim at dommerne likevel sender ut et signal om hvor alvorlige disse sakene er:

– Det dreier seg om helt forsvarsløse spedbarn som blir utsatt for grusom vold. Ofte blir de påført alvorlige og varige skader som gjør at de frarøves muligheten til å føre et normalt liv, sier førstestatsadvokaten.

– Det hjelper barna lite om straffen er ett eller 21 år. Det viktigste er signalet om at det reageres strengt i slike saker. Her var det også slik at far var sliten og ønsket å få barnet til å slutte å gråte og ikke hadde til hensikt å skade. Mange vet ikke eller forstår ikke hvor store skader et spedbarn kan påføres ved slik behandling. Dommen er et signal om at foreldre må bruke andre strategier når de skal håndtere små barn, sier bistandsadvokat Brit Kjelleberg.

Les mer om

  1. Vold
  2. Høyesterett
  3. Oslo tingrett