Trente russerne på invasjon av Svalbard? Nei - sier E-tjenesten i disse syv punktene

Under den russiske storøvelsen Zapad beveget ingen russiske fly, fartøyer eller ubåter seg i retning Norge. Det sier E-tjenesten, som punkt for punkt avviser påstander om russisk invasjonstrening mot Svalbard.

Forsvarsminister Sergej Shoigu, president Vladimir Putin og sjef for generalstaben, Valeri Gerasimov følger øvelsen Zapad.

– Det er bare vi som har det totale bildet over hva som skjedde under øvelse Zapad, sier etterretningssjef Morten Haga Lunde til Aftenposten.

Samtidig beskriver han det som «helt naturlig» at Russland har strategiske, militære «scenarioer» som involverer Svalbard.

Onsdag gikk Etterretningstjenesten til det sjeldne skritt å invitere Aftenposten, NRK, VG og TV2 til hovedkvarteret på Lutvann i Oslo. Det er svært sjelden at E-tjenesten på kort varsel, og i individuelle intervjuer, kommenterer hendelser og påstander i nyhetsbildet rundt norsk sikkerhetssituasjon.

Det er en uhyrlig påstand at jeg skal ha underslått opplysninger om russisk øvelse på invasjon av Norge, sier E-sjef Morten Haga Lunde.

Grunnen var nettstedet Aldrimer.nos påstander onsdag morgen om at Russland i forbindelse med den omstridte storøvelsen Zapad 14–20. september trente på invasjon av Svalbard, inkludert et simulert flyangrep på øygruppen.

Aldrimer.no viser til ikke navngitte offiserskilder som skal ha sett rapporter rundt øvelsen.

Punkt for punkt sier E-tjenesten at påstandene er feil

I 3. etasje på Lutvann svarer etterretningssjef og generalløytnant Morten Haga Lunde slik på påstandene som er fremsatt, overfor Aftenposten:

1) Om landgangsøvelser under Zapad:

Det fant sted amfibiebevegelser, men langt øst for Jan Mayen, rundt 60 grader øst. Det norske fastlandet stopper på ca. 31 grader øst. Avstanden er svært lang.

2) Om det simulerte flyangrepet på Svalbard:

– Det var ingen flybevegelser mot Norge under øvelse Zapad, sier Lunde.

Russiske landgangsstyrker under øveles på Krim, tidlig i september. Ifølge Aldrimer.no skal tilsvarende trening med Svalbard som mål vært en del av storøvelsen Zapad senere i september.

3) Om E-tjenestens tolkning av simulert flyangrep:

– Det må være et angrep der flyene går mot et mål og brekker av på et punkt. Det må være åpenbart hva målet er. I en fysisk verden, og ute i Barentshavet, betyr det for meg flyformasjoner på vei mot Svalbard. Men det skjedde ikke under Zapad.

– Mot vår sektor var det ikke rettet noen offensiv aktivitet under øvelsen, sier Lunde.

4) Om spørsmål om et simulert flyangrep i et møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg:

– Nei, ikke på noe møte jeg deltok på, sier Lunde.

– Påstanden om at jeg skal ha feilinformert regjeringen er uhyrlig, sier han.

5) Om E-tjenesten har fått kritikk for svak rapportering rundt øvelsen og ellers.

– Vi har tvert imot fått skryt for vår rapportering. Jeg kjenner ikke til noe krisemøte om dette på norsk jord. Jeg burde vært en av de første som ble invitert til et slikt møte, sier Lunde.

Russiske kampfly over Hviterussland under øvelse Zapad.

6) Om at Norge ble rammet av jamming under Zapad:

– Det ble øvd på GPS-jamming, på elektronisk krigføring. Mest sannsynlig var dette jamming som skulle forstyrre egne russiske styrkers bruk av GPS. Men, som fikk bieffekter for Widerøe og interkontinentale flyvninger som Russland burde ha sett rekkevidden av.

7) Om hvorfor E-tjenesten kan være så kategorisk:

– Det er kun E-tjenesten som sitter på hele grunnlaget for rapportene som utarbeides, sier Lunde.

– Vi følger russisk aktivitet året rundt, døgnet rundt, med overvåkingsfartøyene «Eger» og «Marjata», og med faste installasjoner i Øst-Finnmark som følger flybevegelser og kommunikasjon. Marjata, ett av verdens mest avanserte overvåkingsfartøy, seilte under øvelsen, sier Lunde.

Slik svarer Aldrimer-redaktøren på E-tjenestens slakt

– Vi har ikke forsøkt å gi inntrykk av å kjenne E-tjenestens vurderinger, sier redaktør Kjetil Stormark i Aldrimer.no.

- Men jeg vet fra analysemiljøet i NATO, og kanskje også internt i E-tjenesten, at det foreligger andre vurderinger av det som skjedde under øvelsen i nordområdene. Jeg vet også at man fra norsk side bevisst har innsnevret tolkningene av russisk aktivitet, for å unngå å bidra til konflikt Russland. Dette bekymrer flere norske offiserer, sier Kjetil Stormark.

Han gjør det klart at han står fast på opplysningene i Aldrimer.no.

– De kom, de øvet, og de dro hjem igjen

Dette sier Morten Haga Lunde generelt om opplysningene hos Aldrimer.no:

– Det er en lapskaus av påstander og sammenblanding av ulike ting. Det handler om øvelsen Zapad, om påstått misnøye med norsk etterretning og med vår rapportering, og om at jeg skal ha feilinformert Regjeringens sikkerhetsutvalg. Påstander uten substans, som det er vanskelig å argumentere fornuftig mot.

– Ja, det var amfibiebegelser (landgangsøvelser) under Zapad. Og lokale styrker på Kola fikk forsterkninger. Men det de primært øvet på var mobilitet og å forsvare seg mot innkommende kryssermissiler fra havområdet i nord. Dette har vi sett før. Forsterkningene kom til Kola, øvet her og reiste hjem fra Kola.

– Men at Svalbard inngår i russiske strategi-scenarioer er helt naturlig, sier Lunde.

– Er det ikke likevel noe som tyder på at nettstedet Aldrimer selv har sett eller fått gjengitt materiale som er laget fra alliert side i etterkant av øvelsen?

– Nei, og det ville overraske meg. Det påstås også at det fant sted en strategisk missiløvelse under Zapad. En slik fant ikke sted. Men vi forventer at den kommer snart.

– Oppfatter E-tjenesten Aldrimer.no som et medium som bidrar til konflikthissing?

– Jeg er av og til i tvil om hva som er målsettingen, og hva de har tilgang på av informasjon. Ingen har det totale kunnskapsgrunnlaget som E-tjenesten har. Jeg har selv operert i dette området i snart 40 år. Vi ser i dag ingen russiske, militære trusler mot Norge i området. Men det er helt naturlig at de har Svalbard i sine scenarioer, sier Lunde.

På samme spørsmål svarer Kjetil Stormark:

– Vi prøver å sette søkelys på det som er relevant for å forstå norske sikkerhetsutfordringer og norsk forsvarsevne, sier Stormark.