Norge

Barneombudet mener politiet fremdeles avhører for få barn

Barneombud Anne Lindboe mener vi bare ser toppen av isfjellet når det gjelder vold og overgrep mot barn.

Barneombud Anne Lindboe avfeier bekymringen i nord for at det kan bli for mange barneavhør
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

– Vi ligger fremdeles altfor lavt når det gjelder hvor mange barn som avhøres på barnehusene, sier barneombud Anne Lindboe.

Politimesteren i Finnmark har uttalt til Aftenposten at politiet må tørre å spørre seg selv om de henter for mange barn til avhør, og at det kan være en tvangsinngripen og påkjenning overfor barn. Førstestatsadvokaten i Troms og Finnmark sier det kan være et brudd på menneskrettighetene - og at det ikke er noe suksesskriterium å foreta mange barneavhør.

Selv Øst-Finnmark med sine 11 avhør per 1000 barn er bare toppen av isfjellet når vi vet fra NOVAs ferske undersøkelse at fem prosent av norsk ungdom har opplevd grov vold fra foreldre i løpet av oppveksten. Barneombud Anne Lindboe

Ikke bare politiet som kan lastes for få avhør

– Selv Øst-Finnmark med sine 11 avhør per 1000 barn ser bare toppen av isfjellet når vi vet fra NOVAs ferske undersøkelse at fem prosent av norsk ungdom har opplevd grov vold fra foreldre i løpet av oppveksten. Mange har også opplevd seksuelle overgrep eller vært vitne til alvorlig vold.

Lindboe synes det er vanskelig å forklare de store forskjellene mellom politidistriktene når det gjelder barneavhør, men understreker at det ikke bare er politiet som kan lastes for at antall barneavhør er lavt flere steder.

– Politiet er avhengige av at sakene anmeldes. Det er vel så viktig at rutiner i skoler, barnehager, barnevern og helsestasjoner følges, slik at folk som jobber med barn faktisk melder fra om mulig vold og overgrep, sier hun.

Tar unødvendig lang tid

Det er ett år siden barneminster Solveig Horne tok til orde for å lage nasjonale retningslinjer for å bedre samarbeidet mellom politi og barnevern.
Men ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet , som samarbeider med Politidirekoratet om dette, er de ikke ventet å være ferdige før ved årsskiftet.
Lindboe mener nasjonale retningslinjer for samhandling mellom barnevern og politiet snarest bør komme på plass, og synes det tar unødvendig lang tid.

Les også

Fem ganger så mange barn avhøres i Finnmark som i Asker og Bærum. Politiet vet ikke hvorfor.

– Jo flere som avhøres, desto flere voldstilfeller finner vi

Barneombudet er helt uenig med førstestatsadvokaten i Troms og Finnmark, som har sagt til Aftenposten at det «ikke er et suksesskriterium å ha mange barneavhør.»

– Selv om mange saker henlegges fordi politiet ikke har gode nok bevis, betyr ikke det at man ikke skal avhøre barna.

Når barn forteller om vold eller overgrep i et barneavhør blir barnevernet oppmerksom på dem og kan lettere kan sette inn tiltak i familien eller overta omsorgen der det er nødvendig. Alle saker blir ikke nødvendigvis politisaker.

Barneombudet understreker at det nå er lovfestet at barn skal avhøres på barnehus. - Barnehusene har den beste ivaretagelsen av barn som skal avhøres. Da får man heller diskutere hvordan man kan få ned reisetid, eller om det bør bygges flere barnehus, sier hun.

Barneministeren vil endre rutinene for samarbeidet mellom politi og barnevern

Les mer om

  1. Vold mot barn
  2. Vold
  3. Barneombudet
  4. Politiet
  5. Barnevern