Norge

Jusprofessor Ståle Eskeland er død

Jusprofessor Ståle Eskeland er død, 72 år gammel, melder Universitetet i Oslo. Eskeland har kjempet mot kreftsykdom siden 2014.

Jussprofessor Ståle Eskeland fotografert i bisettelsen til Ingjald Ørbeck Sørheim i 2010. Holm, Morten

 • Ntb

Ståle Eskeland som ble født 25. august 1943, var professor emeritus i strafferett ved Universitetet i Oslo.

I 1988 tok Eskeland doktorgrad med avhandlingen Fangerett. En studie av rettssikkerhet ved fullbyrdelse av fengselsstraff .

Eskeland forsket innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien. Han utga en rekke bøker og artikler, blant annet læreboken Strafferett .

Eskeland har vært en aktiv kommentator i mediene i forbindelse med pågående straffesaker.

Han vakte oppsikt da han kritiserte dommen mot den såkalte «fetteren» som først ble dømt og siden frikjent i Birgitte Tengs-saken, og da han hevdet at bevisene mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard ikke holdt til domfellelse. Eskeland har også kommentert straffesaken mot Anders Behring Breivik.

Torgersen-saken

Eskeland ble mest kjent for sitt engasjement for gjenopptagelse av saken mot den drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen, også kjent som Torgersen-saken. I 57 år kjempet Torgersen for å bli renvasket for drap på 16 år gamle Rigmor Johansen i Oslo i 1958.

Eskeland jobbet mye med Torgersens sak og var optimistisk med tanke på å få renvasket Torgersen da den siste anken ble levert i juni i år. Men Gjenopptakelseskommisjonen ville ikke behandle saken til Torgersen på nytt.

Torgersen døde 18. juni 2015, 80 år gammel, men Torgersens støttespillere har jobbet videre for å få saken hans gjenopptatt etter hans død.

– Torgersen var så mye mer enn saken sin. Han var en flott person som klarte å stå i dette i nesten 60 år. Det hadde han ikke klart om han ikke var uskyldig, uttalte Eskeland til mediene.

Saken fortsetter under bildet.

Ludvig Fredrik Fasting Torgersen (t.v.) og jussprofessor Ståle Eskeland i 2013, i forbindelse med at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker/Justisdepartementet startet et forberedende rettsmøte i Oslo tingrett. Åserud, Lise

Historisk dom

I 2005 publiserte Eskeland avhandlingen «Bevisene i Torgersen-saken» der han konkluderte med at ingen bevis knytter Torgersen til drapet han ble dømt for å ha begått.

Våren 2009 ble Eskeland dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning for ærekrenkende beskyldninger mot broren til offeret i Torgersen-saken.

Eskeland mente at dommen ikke var riktig, men bestemte seg for ikke å anke saken videre i rettsapparatet. Advokat Carl Bore som førte søksmålet mot Eskeland, kalte dommen mot jusprofessoren for historisk.

Han fremholdt at ingen jusprofessor i Europa tidligere var blitt dømt for grove lovbrudd innenfor eget arbeidsfelt.

Saken fortsetter under bildet.

Fredrik Fasting Torgersen (t.v.) og jussprofessor Ståle Eskeland under en pressekonferanse i 2006, etter at det ble kjent at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker hadde avgjort at Torgersen ikke får gjenopptatt sin sak. Poppe, Cornelius

Hedret

I oktober 2009 ble Eskeland hedret med en pengegave på 120.000 kroner for sitt arbeid for rettsstaten og rettssikkerheten.

Blant giverne var en rekke kjente jurister, forfattere og samfunnsvitere. Flere av dem var tilknyttet Foreningen til fremme av sivilt mot, hvor gaven ble overrakt.

Giverne ønsket å holde Eskeland skadesløs etter at han ble dømt for ærekrenkelser i forbindelse med Torgersen-saken.

Eskeland som ble født 25. august 1943, var professor emeritus i strafferett ved Universitetet i Oslo.

 • Fredrik Fasting Torgersen (80) hevdet seg uskyldig dømt hele livet – torsdag ble han begravet
Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Også rettsvesenet er feilbarlig

 2. A-MAGASINET

  Baneheia-drapene og Torgersen-saken blir forsøkt gjenopptatt gang på gang. Hvor mange sjanser skal de dømte få?

 3. KRONIKK

  En gjenåpning av Torgersen-saken er et bidrag til å reparere den systemtragedien som smadret hans liv

 4. A-MAGASINET

  Erlas mareritt ble starten på rettsprosessen som dømte seks ungdommer til fengsel

 5. A-MAGASINET

  Han har brukt to døgn på å se menneskeblod størkne. Nå jakter han på Orderud-drapsmannen.

 6. NORGE

  Sjelden hodesykdom sår ny tvil om «shaken baby syndrom»: Var «Tobias» (1) syk eller ble han filleristet?