Mann dømt for trusler mot kongefamilien og statsministeren

22-åringen er dømt til seks måneders fengsel, der 30 dager av dommen er gjort betinget.

Statsminister Erna Solberg.

Mannen har sittet i varetekt siden slutten av mars. Da ble han pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste, etter han kom tilbake til Norge. Han hadde da vært på rømmen i Argentina.

22-åringen ble av Oslo tingrett frikjent for den mest alvorlige delen av tiltalen.

Dette var at han skal ha søkt å hindre kongen eller statsministeren i sin virksomhet, og for at han skal ha voldt fare for at de ble hindret eller påvirket i deres virksomhet.

Ville kidnappe kongebarna

Han ble imidlertid dømt for å ha truet med en straffbar handling, og at denne at disse truslene var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.

Truslene, som kom i form av et brev og en epost til Kongehuset, gjaldt blant annet at han skulle kidnappe kongebarna.

Han sendte også et brev til Stortinget, som var rettet til statsminister Erna Solberg. I brevet lå det en sprøyte som inneholdt en væske med stivelsesprodukt.

Seks måneders fengsel

I tillegg til trusler mot kongefamilien og statsministeren, ble 22-åringen dømt for å ha fremsatt trusler mot to personer og at han i et brev til Politiets utlendingsenhet truet med å bombe Norge.

Også i brevene som ble sendt til de to personene og Politiets utlendingsenhet var det sprøyter.

I tillegg ble 22-åringen dømt for at han oppga feil identitet til politiet.

Totalt ble han dømt til seks måneders fengsel for disse forholdene, der 30 dager av dommen er gjordt betinget.

Fordi mannen har sittet i varetekt, anser retten at den ubetingende delen av straffen anses som ferdigsonet.