Nordiske kirker i Norge må bevise medlemstall

Kulturdepartementet har gitt den finske, den islandske og den svenske kirken i Norge seks måneder på å kontakte og bekrefte medlemskapet til totalt 36.000 personer. Hvis ikke reduseres støtten.

Margaretakyrkan/Svenska kyrkan på Hammersborg i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det blir både vanskelig og veldig ressurskrevende. Konsekvensen er at kirkene får mindre tid og ressurser til å gjøre andre ting, for eksempel menighetsarbeid rettet mot sine medlemmer, sier Knut Rognlien til Vårt Land. Han er engasjert som advokat for de tre nordiske folkekirkenes avdelinger i Norge.

Tidligere har de nordiske kirkene fått lov til å regne alle personer som har flyttet fra de tre landene, som medlemmer. Denne ordningen opphører 1. januar 2017, og medlemmer som ikke er bekreftet innen den tid, vil ikke gi grunnlag for støtte.

Les også

Menigheter oppgir for høye medlemstall

– Vi fikk beskjed om dette i juli, og det forventes at alt skal være på stell innen nyttår. Det er klart at seks måneder er kort tid til å kontakte og registrere alle våre medlemmer, sier prest Per Anders Sandgren i Svenska Margaretaförsamlingen. (©NTB)