Koronalettelser i store deler av Norge fra mandag

Fra og med natt til mandag gjør regjeringen endringer i koronatiltakene som gjelder i 55 norske kommuner. Her får du oversikten.

Haugesund er en av kommunene der regjeringen opphever regionale koronatiltak fra natt til mandag.

Smitteutviklingen har vært svakt nedadgående de siste ukene. Fra 15. mars er R-tallet beregnet til å være 0,86.

Dette tallet viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R-tallet er 1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

Nå er det klart at regjeringen letter på strenge regionale koronatiltak for en rekke kommuner i Norge. Endringene trer i kraft fra midnatt natt til mandag.

Mange lag og nivåer med tiltak

De regionale tiltakene består av tre nivåer (tidligere fire, se faktaboks nederst i saken) som regjeringen kan innføre i aktuelle kommuner. Disse utgjør ett av tre lag med regler og anbefalinger som myndighetene bruker for innføre tiltak som skal redusere smitterisikoen.

I tillegg kommer:

  • Nasjonale tiltak, som blant annet skjenkestopp og anbefaling om to meters avstand.
  • Tiltak innført av kommunene. Her er det store lokale forskjeller. Byer med høyt smittetrykk, som Oslo, har i flere måneder hatt strenge tiltak. Her er det blant annet forbud mot mer enn to personer på besøk.

Ofte overlapper både nasjonale, regionale og lokale tiltak. Da er det de strengeste tiltakene som gjelder.

51 Viken-kommuner, samt Gran kommune i Innlandet, ble satt under tiltaksnivå A – det strengeste – 16. mars. Dette innebærer blant annet at det er forbudt med arrangementer, og at butikker og serveringssteder må holde stengt.

I 20 Viken-kommuner som har hatt høyt smittetrykk, videreføres de strengeste regionale tiltakene. Det omfatter store kommuner som Asker, Bærum, Drammen, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

Innbyggerne i disse kommunene må nå leve med svært inngripende tiltak sammenhengende i minst seks uker.

Dette er endringene regjeringen gjør i regionale tiltak (se også kartoversikt under)

  • Går fra tiltaksnivå A til B (25 kommuner): Viken er det lettelser i kommunene Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler og Øvre Eiker til 25. april. I Vestfold og Telemark er det lettelser i kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg til 22. april.
  • Tiltak opphevet (30 kommuner): På Haugalandet oppheves tiltakene i kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. I Viken avvikles tiltakene i Aremark, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal og Ål i Viken. I tillegg avvikles de regionale tiltakene i Gran kommune i Innlandet. I Nordland oppheves tiltakene i kommunene Bodø, Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
  • Blir på tiltaksnivå A til 25. april (20 kommuner): Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker og Ås.

Lettelser og opphevinger

Men 19 kommuner i Viken, samt seks kommuner i Vestfold og Telemark, har gått fra tiltaksnivå A til B som følge av mindre smitte de siste to dagene.

Og en rekke småkommuner i Viken, samt Gran kommune i Innlandet, får tiltakene helt opphevet, opplyste regjeringen lørdag. Det kommer i tillegg til opphevelsene for ti kommuner i Nordland som regjeringen opplyste om fredag.

Stengte serveringssteder, skjenkestopp og sosial nedstenging har ført til at folk må være kreative ved bursdagsfeiringer. Her fra Oslo 9. april.

Smittesituasjon på Haugalandet er stabilisert etter å ha vært på det strengeste tiltaksnivået siden 16. mars. De regionale tiltakene oppheves nå helt for sju kommuner også her, opplyser regjeringen.

Mulige lettelser til uken

Tirsdag går de nasjonale tiltakene ut. Like før påske ble det innført blant annet skjenkeforbud, karantenehotell etter unødvendige utenlandsreiser, råd om maks to på besøk og en ny tometersregel på nasjonalt plan.

Det er ventet at regjeringen kommer med en oppdatering om tiltakene mandag eller tirsdag. Trolig vil mange av tiltakene videreføres, mens det kan bli lettelser på andre områder.

I tillegg går de strenge tiltakene i Oslo ut onsdag, men det er ventet at disse i stor grad blir videreført.