Norge

Slurvefeil i tre millioner norske pass

I alle norske pass utstedt etter oktober 2005 er det flere pinlige språkfeil. - Vi skulle gjerne sett at feilene ikke var der, sier Politidirektoratet.

Alle pass som er produsert etter oktober 2005 inneholder flere slurvefeil.
  • Jon Dagsland Holgersen

Har du tips om denne saken? Send en e-post til 2286@aftenposten.no; eller ring Aftenposten.no på 02286. Du kan også sende SMS/MMS til 2286.

Du har trolig ikke lagt merke til det, men faren er stor for at passet ditt inneholder flere skrivefeil.

Siden 2005 har Politidirektoratet hatt ansvaret for å utstede pass, men det viser seg at det gikk litt fort med korrekturlesningen.

Dette er rent slurv, og man burde hatt rutiner for å kvalitetssjekke språket.
Kjetil Aasen, Språkrådet.

Her er feilene:

  • På side to i passet blir det engelske ordet passport skrevet med både stor og liten p, til tross for at ordet ikke står først i noen av setningene.
  • Under punkt én i bokmålversjonen, på siste side i passet, står det: «Når inne haveren dør eller når passet går ut, skal det leveres tilbake...». Her mangler det bindestrek mellom inne og haveren ettersom ordene står på hver sin linje.
  • I nynorskversjonen på samme side blir ordet utanriksstasjon brukt under punkt fire og fem. Under punkt seks gjentas ordet, men da står det utenriksstasjon.
  • Under punkt fem står det intresse. Rett skal være interesse.
  • I nynorskversjonen på side to står det: «Passet gjeld i alle land». Under punkt to på siste side står det: «Passet er gyldig for den perioden...». Dette er ikke direkte feil, men inkonsekvent bruk av adjektivet gyldig og verbet å gjelde.

For dyrt å kaste

Seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet opplyser til Aftenposten.no at det er utstedt rundt tre millioner pass siden oktober 2005. Han er usikker på hvorfor feilene ikke ble oppdaget da passene ble produsert.

— Vi fant ut dette på forsommeren i år i forbindelse med det nye opptrykket av pass som skal skje i høst, sier han.

Er ikke disse feilene pinlige?

- Jo, vi skulle gjerne sett at de ikke var der. I denne type dokumenter er det svært viktig å unngå skrivefeil.

Når blir feilen rettet opp?

- De nye passene vil bli utstedt fra anslagsvis mars 2011, og da skal feilene være rettet opp. Vi vil imidlertid først bruke opp passene som allerede er produsert.

- Rent slurv

Kjetil Aasen i Språkrådet jobber med språkbruk i staten, og han er helt enig i at det er pinlige feil som nå er oppdaget.

- Dette er rent slurv, og man burde hatt rutiner for å kvalitetssjekke språket, sier han til Aftenposten.no.

Aasen peker på at det hadde vært enkelt å kvalitetssikre innholdet, og mener slurvefeilene gir et «amatørmessig inntrykk».

- Passet inneholder viktig informasjon, og derfor må språket være presist, sier han.

Ifølge Aasen er den inkonsekvente bruken av utenriksstasjon og utanriksstasjon en klassisk nynorskfeil, mens resten av feilene i hovedsak har oppstått som følge av slurv.