Høie: Bekymret for de langsiktige konsekvensene av smitteverntiltakene

Mot slutten av 2020 meldte flere helsetjenester om økt behov for akutt psykisk helsehjelp. Helseminister Bent Høie er bekymret for de langsiktige konsekvensene av smitteverntiltakene.

– Snakk med noen hvis livet føles mørkt og tungt. Det å snakke med noen innebærer å slippe inn litt lys, sier helseminister Bent Høie (H).

Lørdag kunne Aftenposten anslå hvordan selvmordstallene har sett ut under pandemien.

Vi har hentet ut informasjon fra over 30.000 dødsannonser i fjor fra vareminnesider.no. Kartleggingen viser at antall selvmord steg svakt i 2020.

Dette er kun en indikator. Fasiten får vi først når tallene fra Dødsårsaksregisteret er klare til sommeren.

I saken uttrykker både forskere og hjelpeinstanser bekymring. Også Politidirektoratet er urolig. Spesielt for de unge, men også for den høye andelen menn som man ikke klarer å fange opp.

Høie: Summen av tiltakene kan bli voldsom

Helseminister Bent Høie (H) er også bekymret for de langsiktige konsekvensene av smitteverntiltakene.

– Det handler om summen av tiltakene. Den kan bli voldsom for dem som sliter fordi de er permittert fra jobben eller har vanskelige familiesituasjoner, medgir han.

– Arbeidsledighet og sosial isolasjon er risikofaktorer for selvmord. Hvordan vekte smittevernstiltak mot dødelighet over tid?

– Vi gjør det hele veien, men det er vanskelig fordi vi ikke har eksakt kunnskap om de negative effektene av tiltakene over tid.

Les også

Pandemien gjorde at Patricio (58) gikk konkurs. Fem uker senere tok han sitt eget liv.

Urolig for de unge

Aftenposten fortalte lørdag om kaféeieren Patricio Silva. Fem uker etter at livsverket hans gikk konkurs på grunn av restriksjonene, tok den 58 år gamle familiefaren sitt eget liv.

Bent Høie kjenner ikke til flere historier som Patricio Silva, men han er kjent med at helsetjenestenes meldte inn økt behov for akutt psykisk helsehjelp på slutten av 2020 og økt antall henvisninger.

– Tilbakemeldingen fra tjenestene er at de som ber om hjelp, er sykere enn det de har sett før. Det er urovekkende tegn. En ting er å tåle dette i korte perioder, men når nedstengingen varer lenge, er det bekymringsfullt, sier Høie.

Helseministeren er mest opptatt av de unge. De må legge bort drømmer og forventninger i en lang periode og finne seg i at mye blir avlyst og utsatt. Mot slutten av 2020 så helsevesenet et økt behov for mer spesialisert hjelp til ungdom.

– Det er grunn til å tro at en del unge opplever økt psykisk belastning og vil ha behov for hjelp. Derfor har jeg vært tydelig overfor kommunene på at helsesykepleiere ikke skal omdisponeres til vaksinering og smittesporing. De må opprettholde tilbudet til barn og unge.

– Bør det settes inn flere tiltak for å forebygge selvmord under pandemien?

– Vi har allerede styrket tilbudet innen psykisk helse i bredden. Vi har bevilget mer penger til hjelpetelefoner, ideelle organisasjoner, kommuner og sykehusene.

– Silvas historie gjør inntrykk

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet har også lest saken. Hun sier Patricio Silvas historie gjør sterkt inntrykk.

– Arbeidsledighet og sosial isolasjon som følge av pandemien rammer hardt. Vi er bekymret for hvilke kostnader pandemien og smitteverntiltakene har for oss alle, sier hun.

Statssekretær Maria Jahrmann.

Hun tenker særlig på livssituasjonen til allerede sårbare mennesker og sier det er lagt frem flere tiltakspakker rettet mot mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon.

Bjerke viser samtidig til foreløpige tall fra Dødsårsaksregisteret, som viser at selvmordsraten var lavere våren 2020 enn hva den var i samme periode de fem foregående årene.

– Det som skjer nå, er veldig alvorlig, sier SVs Karin Andersen om nedlegging av tilbud innen ungdomspsykiatrien.

SV: – Stopp alle nedleggingsplaner

Karin Andersen (SV) leder kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun har en klar oppfordring til helseminister Bent Høie:

– Stopp alle nedleggingsplaner i psykisk helsevern. Legg penger på bordet til en større satsing på psykisk helse. Nå. For alarmen står på for fullt, sier hun.

Andersen synes det er alvorlig at flere tilbud innenfor ungdomspsykiatrien legges ned.

– Det trengs økning både av lavterskeltilbud i kommunene og på rask og god hjelp i spesialisthelsetjenesten, både på BUP og i form av døgnplasser.

Til det svarer helseministeren:

– Vi har ikke nedleggingsplaner i psykisk helsevern. Det er tvert i mot et satsingsområde for regjeringen. Vi kommer til å fortsette å satse på psykisk helse. Det er et løfte.