Ledigheten faller

Det er færre ledige nå enn for et år siden, men flere bruker lenger tid på å komme ut i jobb.

- Det er færre nye arbeidsledige som melder seg hos Nav og det lyses ut flere ledige stillinger, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad
  • Frøydis Braathen

Les også:

I løpet av januar gikk arbeidsledigheten ned med 2300 personer, når vi justerer for normale sesongvariasjoner, viser nye Nav-tall.

Ved utgangen av januar var 81.300 personer registrert som helt ledige. Det er 500 færre ledige nå enn for ett år siden.

Hvis man tar med personer i yrkesaktiv alder som er på tiltak, blir antall ledige 87.670.

Høyere etterspørsel

— Vi ser nå et klart fall i ledigheten. Det er færre nye arbeidsledige som melder seg hos Nav og det lyses ut flere ledige stillinger. Dette tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg opp den siste tiden, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Antallet helt ledige utgjør nå 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Flere langtidsledige

Det er nå færre nye arbeidsledige som melder seg ledig enn for ett år siden.

Sammenlignet med januar i fjor, har ledigheten blant de som har søkt jobb i mindre enn fire uker, gått ned med 10 prosent.

Ledigheten har imidertid økt med 22 prosent for de som har søkt jobb i mer enn ett år.

Les også:

Flere stillinger

Det ble lyst ut fem prosent flere ledige stillinger i januar sammenlignet med samme måned i fjor.

Størst økning er det innen bygg- og anleggsyrker, der det ble lyst ut 43 prosent flere stillinger.

Innenfor ingeniør- og IKT-fag finner vi 31 prosent flere ledige jobber, og innenfor industriarbeid 24 prosent.

Blant yrkesgrupper som hovedsaklig tilhører offentlig sektor, har antall nye ledige jobber gått ned. Innen undervisningsyrker er det ni prosent færre ledige jobber og innen barne- og ungdomsarbeid syv prosent færre.