Skole avviser at elevmunner skylles med grønnsåpe

Påstander fra foreldre til nåværende og tidligere elever ved Seida skole i Finnmark om grønnsåpevask av elevenes munner ble mandag raskt imøtegått av Tana kommune og skolen selv.

– Elever må gurgle med grønnsåpe når de sier stygge ord. Lærerne utøver maktbruk, trusler og skjellsord både mot elever og foreldre, uttalte Eli Sabbasen på vegne av foreldregruppa ved Seida skole i Tana til lokalavisen Ságat lørdag.

Hun er én av tre foreldre med nåværende eller tidligere elever ved skolen som har sendt brev til Tana kommune, fylkesmannen og barnevernet. Sabbasen sier til NRK at saken har blitt bagatellisert av skolen og at foreldrene ikke har blitt tatt på alvor.

Fylkesmannen har ifølge rektor Else Marie Seim bedt om en redegjørelse i saken.

Tana kommune opplyste mandag at rektor for flere år siden ble oppmerksom på en episode med grønnsåpe, og at det har blitt fortalt til elever at munnbruk kunne medføre grønnsåpevask.

– Denne saken ble umiddelbart behandlet som en uakseptabel hendelse, både overfor enkeltlærere og et samlet kollegium. Påstandene om at dette er en metode skolen bruker eller har brukt er selvsagt ikke riktige. Skolen er svært opptatt av samarbeid med alle foreldre, og har godt etablerte rutiner som sørger for et konstruktivt samarbeid, heter det i en uttalelse fra kommunen.