Drev useriøs telefonkatalog - frifunnet for bedrageri

Norske bedrifter betalte mannen 1,3 millioner kroner for å få en oppføring i en tilnærmet verdiløs telefonkatalog. - Dette er ikke en ulovlig virksomhet, mener retten.

Det var slike fakturaer som ble sendt ut fra selskapet som formidlet en oppføring i nettkatalogen dinedistrikter.no.

Les mer om saken:


Såkalte kataloghaier er noe både næringsliv og myndigheter har brukt store ressurser på å få bukt med de siste årene. Det dreier seg om en virksomhet der man masseutsender fakturaer til en rekke bedrifter, med oppfordring om å betale for en oppføring i en telefonkatalog som i virkeligheten er tilnærmet verdiløs. Bedriftsforbundet har tidligere anslått at norske bedrifter årlig blir forsøkt lurt for milliardbeløp med slike metoder. Men i en dom avsagt sist mandag gikk påtalemyndigheten på et sviende nederlag i sin kamp denne typen virksomhet. 21-åringen, som var aktiv i to nettkataloger, ble blankt frifunnet. Tingretten mener at mannen har vært del av en reell virksomhet, og at dette ikke kan regnes som bedrageri.

Drev en reell virksomhet

Aftenposten.no har også tidligere omtalt virksomheten. Mannen var i Tønsberg tingrett tiltalt for bedrageri av 1,3 millioner kroner. Påtalemyndigheten mente han forledet han en rekke norske bedrifter ved å sende ut fakturablanketter og tilbud med oppfordring om at de registrerer seg i telefonkatalogene «dinestrikter.no» og «teleopplysninger.no».Problemet er at en oppføring i katalogen var tilnærmet verdiløs, og at bedriftene aldri hadde bestilt tjenesten. Retten er imidlertid ikke enig i påtalemyndighetens syn.

«Retten er enig med påtalemyndigheten i at det er ting å utsette på virksomhetens fremgangsmåte til tider, og at driften fremstår mindre seriøs. Det kan virke som om det er vanskelig for kunder å få kontakt med «dinedistrikter.no»,» skriver tingrettsdommer Siw Morrow, og fortsetter: «Retten finner imidertid ikke dette tilstrekkelig til å konkludere med — utover enhver rimelig tvil - at hele virksomheten var lureri, og at alle de 300 virksomhetene som har betalt for oppføring på «dinedistrikter.no» har vært utsatt for bedrageri. Retten finner å måtte legge vesentlig vekt på at det rent faktisk ble levert et produkt».

Vuderer anke

— Vi tar dommen til etterretning, så er det opp til statsadvokaten om saken skal ankes, sier politiinspektør Jan Stapnes, som var aktor i saken.

- Vi er fornøyd over resultatet, og min klient er lettet over å ha blitt frifunnet, sier 21-åringens forsvarer, Vegard Aaløkken, til Aftenposten.no. - Vi har lagt frem skriftlige ordrebreftelser som viser kundene faktisk ønsket dette produktet. Da er det vanskelig å påstå at de er blitt lurt. Det eksisterer et reelt produkt, som min klient hadde ønske om å drive på en skikkelig måte, sier Aaløkken.

- Verdiløst produkt

Vitner som Aftenposten.no har pratet med forteller at de trodde at de bestilte en oppføring i den seriøse telefonkatalogen Ditt Distrikt. Retten har også bemerket at «dinedistrikter.no» har et svært likt navn som Ditt Distrikt, og at «retten er enig i at navnevalget er egnet til å forvirre». Men tingrettsdommer Morrow mener samtidig at det i ordrebekreftelsene tydelig fremgår at tilbudet dreier seg om «dinedistrikter.no» og at det ikke er uvanlig at man innen salg velger navn som ligner allerede etablerte virksomheter. Påtalemyndigheten mener også at produktet som ble solgt er tilnærmet verdiløst for kundene, siden nettsiden ikke ble markedsført. Retten mener imidlertid at det fremstår som svært uklart hva kundene betalte for, idet de fleste ikke hadde noen nærmere formening om hva tilbudet gikk ut på.

- Oppsiktiktsvekkende

Sikkerhetssjef Thor Martin Bjerke i HSH mener dette er en prinsipielt viktig dom, og han er forundret over utfallet. På vegne av næringslivet har han siden år 2000 jobbet mot de såkalte kataloghaiene, og han var i kraft av dette også innkalt som vitne under rettssaken.

- Jeg synes det er oppsiktsvekkende at retten mener at selskaper som føler seg ført bak lyset, har seg selv å takke, dersom de betaler for en slik oppføring. De som selger slike oppføringer, er veldig flinke til å ordlegge seg, og legger seg ofte helt opp mot grensen til løgn, sier Thor Martin Bjerke til Aftenposten.no. - Useriøs katalogvirksomhet er et stort problem, som også går ut over de aktørene som driver med slike produkter på ærlig vis. Det er viktig at myndighetene opprettholder trykket mot slik virksomhet, og at norske bedrifter ikke undertegner noe som de ikke er 110 prosent sikre på, sier Bjerke. Politiet jobber fortsatt med en rekke bedragerisaker i Vestfold, knyttet opp mot samme miljø som 21-åringen er del av. Hvorvidt disse vil føres for retten vil trolig avhenge en del av hvorvidt 21-åringens frifinnelse blir rettskraftig.

- Vi er fornøyd med avgjørelsen, sier forsvarer Vegard Aaløkken.