Har planer for vei og bane – mangler penger

Veivesenet og Jernbaneverket kan ha økt planressursene for mye, mener Knut Arild Hareide (KrF). Lederen for Stortingets samferdselskomité sier at nye finansieringsformer nå er et "must".

"Har penger – mangler planer", skrev Aftenposten over tre sider i februar 2009. Nå er situasjonen snudd på hodet.

I 10. etasje i Barcoderekken i Bjørvika står syv heldige planleggere samlet rundt et bord. De forbereder et stort samferdselsprosjekt som høyst sannsynlig blir noe av. Nemlig nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski.

I alt er 80 planleggere i Jernbaneverket (JBV) engasjert i prosjektet. I tillegg jobber seks ulike rådgivende ingeniørfirmaer på oppdrag med å lage detaljplaner, forteller prosjektleder Anne Kathrine Kalager.

Les også

Har penger - mangler planer

Så mye skjer i JBV utbyggingsseksjon at de bare rundt Oslo S har kontorer i Postgirobygget, i Barcoderekken, i Byporten og i Oslo City-bygget.Statens vegvesen har opplevd samme eksplosive vekst i planleggingen.

Nå mener NHO og Knut Arild Hareide (KrF), leder for Stortingets transportkomité, at det legges planer for veier og jernbane som det ikke vil komme penger til.

Tatt på sengen

Da de rødgrønne for få år siden plutselig varslet milliarder til vei— og jernbanebygging, ble Veivesenet og JBV tatt på sengen. Gjennom tiår hadde de vært sultefôret på utbyggingsprosjekter. Planarbeidet hadde forvitret.

"De tenker ikke på at det tar så lang tid å planlegge et veiprosjekt frem til første spadestikk. Vi har ikke så mange prosjekter vi kan ta opp av skuffen", sukket Vegvesenets sjef på Østlandet, Sidsel Sandelien, da løftene om milliardene kom.

I dag er kampen om planleggere så intens at det hentes folk fra utlandet. Store deler av materialet som produseres i Barcoderekken, for Follobanen, er på engelsk.

— Det blir nødvendig både å hente mer planleggings- og entreprenørhjelp fra utlandet, sier Kalager.

Ikke penger

NHO ivrer selv for hurtigere utbygging. Men ifølge toppsjefen, John G. Bernander, vil flere av de mange vei- og jernbaneplanene som enten ligger på bordet eller er under utredning neppe blir realisert, fordi det vil mangle penger.

Bernander trekker frem E6 nordover mot Lillehammer som ett eksempel, der Veivesenet er i full gang med planleggingen.

Kan spare 1,4 mrd.

— Svært mye tyder på at det ikke vil være nok penger til å finansiere de videre strekningene, når planene er klare, sier han.

Ifølge en rapport NHO har innhentet fra Vista Analyse vil Norge spare rundt 1,4 milliarder kroner, om utbygging som i dag er igangsatt får fortsette og ikke utsettes i 4 år slik det nå legges opp til.

Dette fordi:

• Veivesenet unngår å bygge ned og så opp igjen byggherreorganisasjonen.

•Entreprenørene som allerede er i området med sin maskinpark kan gi gode tilbud på entrepriser.

•Raskere ferdigstillelse bidrar til færre ulykker, redusert reisetid og bedre punktlighet.

•Bomselskapet som har forskuttert midler til planlegging, prosjektering og kjøp av eiendom får redusert rentekostnadene.

— For 1,4 mrd. får man 15 km med firefelts motorvei. Dette er et godt eksempel på at rammen rundt Nasjonal transportplan er for lave, og at selv ferdig planlagte prosjekter mangler sikker bevilgning, sier Bernander.

Én ny hver dag

— NHO har et poeng. Skal alt dette realiseres er det et behov for øke bevilgningene betydelig. Som Veivesenet og Jernbaneverket selv har påpekt, det må komme nye finansieringsformer, sier Knut Arild Hareide (KrF).

I Veivesenet tror Lars Aksnes at de fleste prosjektene tross alt vil få penger.

— Men vi vet jo ikke hvilke Regjeringen til slutt prioriterer, sier han.

john.hultgren@aftenposten.no

sveinung.bentzrod@aftenposten.no